Zoek op

Aanhoudingsplicht

De plicht van burgemeester en wethouders om hun beslissing op een verzoek om bouwvergunning of aanlegvergunning, die niet in strijd is met het geldend bestemmingsplan, voorlopig niet te nemen (aan te houden) in afwachting van een aanpassing van dat bestemmingsplan.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10651
Geen exacte overeenkomst gevonden.