Zoek op

Aanstoppen

Let op: Spelling (deels) uit 1864: [bedrijvend werkwoord] [gelijkvloeiend] (ik stopte aan, heb aangestopt), eene opening aanvullen.
*...STOPPER, m. (-s).
*...STOPSTER, v. (-s).
*...STOPPING, v. (-en).
*...STORMEN, [bedrijvend werkwoord] ow. [gelijkvloeiend] (ik stormde aan, heb aangestormd), met geweld aanvallen; heftig aanlo...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0004.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.