Zoek op

Aardstralen

Aardstralen zijn een hypothetische straling, afkomstig uit de aarde, die als een soort mystiek krachtveld de aarde bedekt en invloed uitoefent op alles wat er leeft. Er zou volgens het volksgeloof sprake zijn van verschillende soorten aardstralen met elk een verschillende verklaring. Het bestaan van aardstralen wordt in de wetenschap niet aanvaard...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Aardstralen

Aardstralen

Dit zijn lijnen of bundels van stralen die van de aarde uitgaan welke soms wel in verband worden gebracht met aardmagnetisme. De Chinezen beschouwen aardstralen en wateraders als verstoring van het natuurlijk evenwicht van yin en yang en proberen ze op te sporen en te vermijden.
Gevonden op http://www.alleshelder.nl/watis/Aura.htm

Aardstralen

Het geloof in aardstralen is eeuwenoud. Aanhangers geloven dat er in de bodem van de aarde straling ontstaat door bijvoorbeeld ondergrondse beekjes, breuklijnen in de aardkorst of de aanwezigheid van metalen. Deze aardstralen omspannen de aarde als een web. Hoewel er geen wetenschappelijk bewijs bestaat, menen o.a. wichelroedelopers de stralen te k...
Gevonden op http://www.spiritueel-woordenboek.nl/woordenboek/A/aardstralen_64/

Aardstralen

Aardstralen is de algemene benaming voor de energiebanen van de Aarde. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen o.a. Hartmann-lijnen (het globaalnet), Currie-lijnen (het diagonaalnet), en Ley-lijnen. Deze energiebanen kunnen zowel positief, neutraal als negatief zijn voor de mens. In het laatste geval kunnen tal van klachten ontstaan variërend ...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10389
Geen exacte overeenkomst gevonden.