Zoek op

abdicatie

staatsrecht: afstand doen, neerleggen van een ambt. Bijv. Prinses Beatrix heeft met het tekenen van de Akte van ~ afstand ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/abdicatie

abdicatie

de abdicatie zelfst.naamw. (v.) Afbreekpatroon:   ab - di - 'ca - tie Herkomst:   «Frans het al dan niet vrijwillig afstand doen van een waardigheid Voorbeeld:   `De abdicatie van de rechtsstaat.`Synoniem:   troonsafstand Bron: WikiWoordenboek...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/abdicatie

ABDICATIE

1) Afstand 2) Afstand van de troon 3) Afstand van troon 4) Aftreden van een staatshoofd 5) Neerleggen van een waardigheid 6) Troonafstand 7) Troonsafstand 8) Vrijwillige afstand van de troon 9) Vrijwillige troonsafstand
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ABDICATIE/1

abdicatie

afstand van de troon door een vorst; troonsafstand
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/abdicatie

Abdicatie

Abdicatie of troonsafstand is het neerleggen van een meestal vorstelijke functie (bijvoorbeeld koning- of keizerschap) bij het leven, in tegenstelling tot beëindiging door overlijden. Vroeger was dit hoogst ongebruikelijk (een bekend voorbeeld is dat van Karel V ten gunste van zijn zoon Filips II), tegenwoordig komt het vaker voor. In het Verenig...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Abdicatie

abdicatie

•afstand
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/abdicatie

abdicatie

troonsafstand
Jaar van herkomst: 1824 (WEI )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Abdicatie

Let op: Spelling van 1858 het vrijwillig nederleggen van een ambt, het afstaan van goederen; de uitsluiting van eenen ongehoorzamen zoon uit de familie, of erfenis. Abdiceren, afslaan, afschaffen, ontzeggen, verwerpen
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Abdicatie

Abdicatie is het afstand nemen van een zeer hoge positie. Hierbij valt voornamelijk te denken aan het konings- of pausschap. Het staat tegenover de traditie van het aanhouden van een rol of functie tot aan de dood. Dit laatste was in vergane tijden wel aan de orde, maar nog steeds zijn er monarchieën waarbinnen het niet mogelijk is om af te treden...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Abdicatie

abdicatie

troonsafstand (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/abdicatie

abdicatie

troonsafstand - Woordfeit: Abdicatie komt van het Latijnse abdicatio, dat onder meer `het neerleggen van een ambt` betekende. Het is afgeleid van het werkwoord abdicare `afwijzen, afstand doen`, dat waarschijnlijk gevormd is uit ab- `af` en dicare `plechtig verkondigen`. Als werkwoord is zowel abdiceren (me...
Gevonden op https://onzetaal.nl/uploads/nieuwsbrieven/abdicatie.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.