Zoek op

Activiteitsgraad

De mate waarin de bevolking op beroepsactieve leeftijd actief is op de arbeidsmarkt, d.w.z. een job heeft of een job zoekt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10010

activiteitsgraad

participatiegraad, de verhouding tussen de beroepsbevolking en de bevolking in de beroepsactieve leeftijd
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10142
Geen exacte overeenkomst gevonden.