Zoek op

adel

staatsrecht: van oudsher de hoogste maatschappelijke stand; adeldom wordt verleend bij koninklijk besluit en vindt plaats ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/adel

adel

de adel zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [ˈadəl] mensen die door hun afkomst vaak behoren tot een groep invloedrijke mensen in de maatschappij van adel zijn  (tot de adel behoren) © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'adel' komt voor in de Woor...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/adel

ADEL

1) Adeldom 2) Adelstand 3) Al de edelen van een land tezamen 4) Aristocratie 5) Bepaalde stand 6) Beschaafde mensen 7) Bevoorrechte groep 8) Bezittende klasse 9) De edelen 10) De gezamenlijke edellieden 11) Edelheid 12) Edelmoedigheid 13) Edelstand 14) Gezamenlijke edellieden 15) Grootheid 16) Hoge geboorte 17) Hoge stand 18) Hogestand 19) Hoogstan...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ADEL/1

Adel

Adel is een Arabische jongensnaam. Het betekent `rechtvaardig, eerlijk`.
Gevonden op http://babybytes.nl/namen/jongens/Adel

adel

alle edelen samen, groep personen met eigen voorrechten en veelal grondbezit
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

Adel

De adel is een sociaal of juridisch afgebakende groep mensen die van oorsprong een bevoorrechte positie innam. De inhoud van het begrip varieert naargelang van tijd en plaats. De vooraanstaande positie van de adel leidde tot een hoog gecultiveerde levensstijl en een sterk standsbewustzijn. Tegenwoordig onderscheidt de adel zich in de meeste landen...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Adel

Adel

[Georgia] - Adel is een plaats (city) in de Amerikaanse staat Georgia, en valt bestuurlijk gezien onder Cook County. ==Demografie== Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 5307. In 2006 is het aantal inwoners door het United States Census Bureau geschat op 5389, een stijging van 82 (1.5%). ==Geog...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Adel_(Georgia)

Adel

[Iowa] - Adel is een plaats (city) in de Amerikaanse staat Iowa, en valt bestuurlijk gezien onder Dallas County. ==Demografie== Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 3435. In 2006 is het aantal inwoners door het United States Census Bureau geschat op 4012, een stijging van 577 (16.8%). ==Geogra...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Adel_(Iowa)

Adel

[hoofdbetekenis] - ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Adel_(hoofdbetekenis)

adel

•bevoorrechte groep personen aan wie een meest erfelijke titel verleend was en aan wie voorheen een bepaald gebiedsdeel in eigendom gegeven was.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/adel

adel

een groep mensen die door geboorte voorrechten hebben
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

Adel

Let op: Spelling (deels) uit 1864: m. [geen meervoud] de stand der edelen; de edelen; [figuurlijk] verhevenheid, voortreffelijkheid; hij is van -, hij behoort tot den stand der
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0004.htm

adel

stand der edelen
Jaar van herkomst: 1447 (HWS )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Adel

Geeft een harmonische belijning, een trotse en edele verschijning aan, zonder de bruikbaarheid te verliezen. Duidt ook op symmetrie, fierheid en zelfbewustheid.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10483

adel

De hogere klasse binnen de aristocratie waarvan titels, bezit, en privileges worden behouden en doorgegeven via overerving. Gebruik `edelen (aristocraten)` voor individuele leden van de adel.
Categorie: Personen > aristocratie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

adel

geeft een harmonische belijning, een trotse en edele verschijning aan, zonder de bruikbaarheid te verliezen. Duidt ook op symmetrie en zelfbewustheid.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10733

adel

voornaam geslacht (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/adel

adel

mensen die vroeger allerlei voorrechten hadden vb: deze baron is nog van adel
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=adel

Adel

[Geschiedenis] Bevoorrechte groep personen aan wie een erfelijke titel verleend was en aan wie voorheen een bepaald gebiedsdeel in eigendom gegeven was. In de standenmaatschappij vormen zij de tweede stand.
Gevonden op https://quizlet.com/92383195/geschiedenis-flash-cards/

Adel

Groep personen van wie de leidende positie voornamelijk door hun afkomst bepaald wordt. Te vinden in vrijwel iedere samenleving, Drenthe was hierop geen uitzondering.
Reeds in de oudste Drentse oorkonden vinden we losse vermeldingen van personen die we als adellijk kunnen beschouwen. Van de oudste adel weten we weinig, maar vanaf de 12e eeuw zi...
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Adel
Geen exacte overeenkomst gevonden.