Zoek op

afasie

Door ziekte of bijvoorbeeld een herseninfarct veroorzaakte beschadiging van een bepaalde plaats in de hersenen waarin de spraak wordt bestuurd. Het letsel maakt dat het spraakvermogen wordt aangetast of zelfs geheel verdwijnt. Zie ook afasie 4825 ]in het hoofdstukTaal.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/levenswetenschappen-en-geneeskunde/afas

afasie

Verzamelnaam voor alle taalstoornissen die het gevolg zijn van een niet-aangeboren hersenbeschadiging, zoals een herseninfarct of -bloeding. Verschijnselen lopen uiteen van milde woordvindingsmoeilijkheden tot geen woord meer kunnen uitbrengen. Ook taal begrijpen loopt van geen merkbaar probleem tot zeer ernstige stoornissen. Spreken, begrijpen, le...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/taal-begrippen-en-termen/afasie

afasie

gedeeltelijk of geheel onvermogen om letters, woorden en zinnen te begrijpen of te produceren als gevolg van hersenletsel
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/afasie

afasie

• [medisch] het onvermogen te spreken.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/afasie

afasie

stoornis in spraak en taal, probleem met taal, spreken, woordvinding, schrijven, begrijpen
Gevonden op http://www.audiologieboek.nl/htm/hfdwrd/a.html

afasie

onvermogen tot taalgebruik
Jaar van herkomst: 1863 (KKU )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

afasie

verzamelnaam voor taal- en taalgebruikstoornissen die het gevolg zijn van hersenletsel. synoniem: aphasia
Gevonden op http://www.dokterdokter.nl/encyclopedie/overzicht

Afasie

Een verworven taalstoornis die veroorzaakt wordt door een hersenbeschadiging. Meestal is de linkerhersenhelft getroffen, waar (bij de meeste mensen) het taalcentrum is gelegen. Van afasie is geen sprake als de taalstoornis een afgeleide is van andere stoornissen, zoals slechthorendheid, een slechte beheersing van de spraakmotoriek of een verwarde g...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10144

Afasie

Abstract: Taalstoornis in het begrijpen van taal en het zich uitdrukken in taal, die wordt veroorzaakt door een hersenbeschadiging, waarbij (delen van) het taalsysteem worden beschadigd en die een onvermogen om taal te begrijpen of te gebruiken tot gevolg heeft.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10364

Afasie

Een verzamelnaam voor alle door hersenletsel veroorzaakte stoornissen die tot gevolg hebben een vermindering of verlies van het vermogen zich uit te drukken d.m.v. spraak, schrift of tekens, dan wel gesproken of geschreven taal te begrijpen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10371

afasie

Verworven taalstoonis t.g.v. een hersenaandoening.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10399

afasie

vermindering of verlies van het vermogen zich uit te drukken d.m.v. spraak
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10717

Afasie

[HART- EN VAATZIEKTEN] Wanneer als gevolg van hersenletsel een of meer onderdelen van het taalgebruik niet meer goed functioneren, noemt men dat afasie. Afasie, A (= niet) fasie (= spreken) betekent dus dat iemand niet meer kan zeggen wat hij wil. Hij kan de taal niet meer gebruiken. Afasie ontstaat door een hersenletsel.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10950

afasie

gestoord taalgebruik en taalbegrip
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10954

Afasie

Afasie is een taalstoornis die het gevolg is van een hersenbeschadiging. Het woord afasie komt van het Grieks en is een combinatie van a (= niet) en phanai (= spreken). In veel gevallen waarin de term afasie gebruikt wordt zou dysfasie beter zijn; de fatische functie is immers nooit in haar geheel gestoord. Mensen communiceren door middel van taal....
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Afasie

afasie

vermindering of verlies van het vermogen zich uit te drukken door middel van spraak, schrift of teken.
Gevonden op http://www.epilepsiegroep-ikaros.be/woord.htm

afasie

onvermogen tot taalgebruik (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/afasie

Afasie

Engels:Aphasia spraakstoornis a.g.v. een hersenaandoening
Gevonden op http://www.gezondheidsplein.nl/medisch-woordenboek/letter/a

Afasie

Afasie is een stoornis in het gebruik van de taal die ontstaat door een hersenletsel, terwijl er voorheen een normaal taalgebruik was.Mensen met afasie kunnen niet meer gewoon spreken, schrijven, lezen en slecht of moeilijker begrijpen wat anderen zeggen. Afasie treedt meestal plotseling op en is heel ingrijpend voor de patiënt en zijn omgeving. V...
Gevonden op http://www.medicinfo.nl/%7B8c3c2fa2-53b0-48d6-b9f9-a426c28b529d%7D

afasie

Afasie is het onvermogen om juist te spreken, hoewel de spiertjes, nodig voor het uitvoeren van de spreekbewegingen, en hun zenuwvoorziening intact zijn. Veelal uit de afasie zich doordat het spreken langzaam en moeilijk geschiedt, waarbij de woorden misvormd worden en de zinsbouw eenvoudig van constructie is. Vele woorden worden bij het spreken we...
Gevonden op http://www.menselijk-lichaam.com/hersenen/afasie

afasie

hersenletsel waardoor je geen taal meer kunt gebruiken vb: na zijn hersenbloeding had opa Sean afasie
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=afasie

Afasie

Afasie is een taalstoornis die zich uitstrekt over de gebieden spreken, taalbegrip, lezen en schrijven. De oorzaak van deze taalstoornis is een hersenbeschadiging door een beroerte, hersentumor, hersenschudding, ontsteking, operatie of vergiftiging.
Hersendeel beschadigd
Herstel
Direct na de beschadiging is afasie het ernstigst. Tot on...
Gevonden op http://www.natuurinformatie.nl/ndb.mcp/natuurdatabase.nl/i000930.html

afasie

[Nederlands] taal(gebruik)stoornis als gevolg van een hersenbeschadiging
Gevonden op https://quizlet.com/18562718/nederlands-flash-cards/

Afasie

Afasie is een stoornis in iemands taalvaardigheid ten gevolge van een hersenbeschadiging. In de meeste gevallen zal dit het linker gedeelte van de hersenen zijn omdat daar het taalcentrum gelegen is. Men spreekt enkel van afasie als de taalstoornis geen afgeleide is van een andere stoornis zoals bv. slechthorendheid. Door afasie kan het spreken, le...
Gevonden op https://www.encyclopex.com/afasie/
Geen exacte overeenkomst gevonden.