Zoek op

afsluitkosten

financiële zaken: Alle kosten die een persoon maakt bij het afsluiten van een hypotheek, zoals een hypotheekakte, afsluitprovisie, ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=afsluitkosten

afsluitkosten

pand- en hypotheekrecht: kosten die een persoon maakt bij het afsluiten van een hypotheek, zoals een hypotheekakte, afsluitprovisie, ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/afsluitkosten

Afsluitkosten

Afsluitkosten zijn alle kosten die worden gemaakt voor het afsluiten van een hypothecaire lening. Voorbeelden van afsluitkosten zijn de kosten van een hypotheekakte, afsluitprovisie en de kosten voor de aanvraag van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG).
Gevonden op https://www.finler.nl/afsluitkosten/

Afsluitkosten

Onder de afsluitkosten verstaan we alle kosten voor het afsluiten van een hypotheek. Denk daarbij onder meer aan afsluitprovisie, taxatiekosten, kosten notaris, kosten aanvraag NHG, en dergelijke ( > beleggen > handelsterminologie)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/afsluitkosten.ht

Afsluitkosten

Alle kosten die u maakt om een hypotheek af te sluiten, zoals afsluitprovisie, notariskosten, taxatie etc.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10126

Afsluitkosten

Het totaal van alle kosten die moeten worden gemaakt bij het afsluiten van een hypotheek. Dit kunnen zijn: afsluitprovisie, taxatiekosten, administratiekosten, hypotheekaktekosten, enz.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10154

Afsluitkosten

Dit zijn alle kosten die gemaakt worden bij het afsluiten van een hypotheek.
Bijvoorbeeld: administratiekosten, afsluitprovisie, taxatiekosten en notariële kosten.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Afsluitkosten

Onder afsluitkosten wordt verstaan alle kosten die gemaakt worden voor het verkrijgen van een hypotheek.
De afsluitkosten omvatten doorgaans:
* afsluitprovisie,
* taxatiekosten en
* notariskosten.
En waarschijnlijk ook:
* kosten voor een Nationale Hypotheek Garantie
Als de hypotheek gebruikt wordt voor de aankoop, verb...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10264

Afsluitkosten

Dit is het bedrag dat de geldgever in rekening brengt bij het afsluiten van de hypotheek.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10267

Afsluitkosten

Het totaal van alle kosten die worden gemaakt ter verkrijging van een hypothecaire lening, zoals notariskosten in verband met het opmaken van de hypotheekakte, administratiekosten, kosten aanvraag Nationale Hypotheek Garantie en afsluitprovisie. Deze kosten worden ook wel financieringskosten genoemd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10474

Afsluitkosten

Alle kosten die u maakt bij het afsluiten van een hypotheek, zoals een hypotheekakte, afsluitprovisie, taxatie- en administratiekosten en de kosten aanvraag NHG.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10766

Afsluitkosten

Alsluitkosten is het eenmalige bedrag, dat de geldverstrekker in rekening brengt bij het afsluiten van een hypotheek. De afsluitkosten zijn meestal 1% van de hypotheeksom en aftrekbaar van de inkomstenbelasting in box I.
Gevonden op http://www.financenavigator.nl/wiki/Afsluitkosten

Afsluitkosten

Totaal van alle kosten die moeten worden gemaakt bij het afsluiten van de hypotheek. Dit kan zijn: afsluitprovisie, taxatie-, administratie- en hypotheekaktekosten.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/afsluitkosten

Afsluitkosten

Dit zijn alle kosten die gemaakt worden bij het afsluiten van een hypotheek. Bijvoorbeeld: administratiekosten, afsluitprovisie, taxatiekosten en notari353le kosten.
Gevonden op http://www.hypotheekwoordenboek.nl/A

Afsluitkosten

Dit zijn alle kosten die gemaakt worden bij het afsluiten van een hypotheek. Het gaat in de meeste gevallen om afsluitprovisie, taxatiekosten, notariskosten en eventueel de kosten voor de Nationale Hypotheek Garantie. Deze kosten zijn vaak aftrekbaar als deze zijn gemaakt voor de aankoop, verbetering of onderhoud van de eigen woning.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.