Zoek op

agioreserve

financiële zaken: Het deel van het eigen vermogen dat gevormd is doordat een vennootschap aandelen boven pari heeft uitgegeven. ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=agioreserve

agioreserve

effectenrecht: deel van het eigen vermogen dat is ontstaan door uitgifte van aandelen boven pari, dus boven de 100% van ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/agioreserve

agioreserve

de agioreserve zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   ['axijorəzɛrvə] Verbuigingen:   agioreserve|s (meerv.) verschil tussen wat je betaalt voor een aandeel en de (lagere) nominale waarde financieel Voorbeeld:   `een agioreserve van twee miljoen euro` © ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/agioreserve

Agioreserve

De agioreserve is een term uit de beleggingswereld. Het beschrijft de financiële reserve van een Naamloze vennootschap of Besloten Vennootschap die ontstaat door emissie van aandelen boven de nominale waarde. Vanuit bedrijfseconomisch oogpunt bestaat er geen verschil tussen de agioreserve en andere reserves. In Nederland viel vóór de belastingh...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Agioreserve

Agioreserve

Reserve die ontstaat doordat aandelen bij emissie boven de nominale waarde worden verkocht. Deze reserve wordt later meestal gebruikt voor het uitkeren van dividend. Omdat dit neerkomt op terugbetalen van eerder gestort geld, is dit dividend (dividend ten last van de de agioreserve) vrijgesteld van belastingen. ( > Beleggen > effecten > aandelen)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/agioreserve.htm

Agioreserve

De agioreserve ontstaat door uitgifte van aandelen tegen een koers die hoger is dan de nominale waarde.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Agioreserve

Reserve als onderdeel van het eigen vermogen van een verzekeraar, ontstaan doordat aandelen boven de nominale waarde zijn geplaatst.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10254

Agioreserve

De reserve in de boeken van een onderneming, die is ontstaan doordat ooit aandelen of obligaties zijn uitgegeven boven de koers van 100%.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10353

Agioreserve

Reserve, ontstaan door de uitgifte van aandelen of obligaties boven de koers van 100%.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10374

Agioreserve

De reserve die ontstaat doordat aandelen zijn uitgegeven boven de nominale waarde. Uit die reserve kan aan de aandeelhouders een belastingvrije uitkering in aandelen worden gedaan, het stockdividend.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10768

Agioreserve

Bedijfskapitaal afkomstig uit de agio inkomsten van een onderneming.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10820

Agioreserve

wordt gevormd door storting van contanten ter verkrijging van nieuwe aandelen tegen een hogere koers dan de nominale.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10872

Agioreserve

Een agioreserve is een fiscale reserve die ontstaat door storting van contanten op de aandelen die boven de nominale waarde zijn uitgegeven. Uit de agioreserve kunnen belastingvrij bonusaandelen en stockdividenden worden uitgekeerd.
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Agioreserve

Agioreserve

De reserve die ontstaat doordat aandelen zijn uitgegeven boven de nominale waarde. Uit die reserve kan aan de aandeelhouders een uitkering in aandelen worden gedaan, het stockdividend.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/agioreserve

Agioreserve

Deel van het eigen vermogen dat verkregen is door aandelen in omloop te brengen tegen een koers die hoger is dan de waarde die op de aandelen staat vermeld [euro]. Deel van het eigen vermogen dat verkregen is door obligaties in omloop te brengen tegen een koers die hoger is dan de waarde die op de aandelen staat vermeld [euro]. De ondernemer zal .....
Gevonden op http://www.fons-vernooij.nl/bb-site/index.html

Agioreserve

Agioreserve is de balanspost die ontstaat door het uitgeven van nieuwe aandelen tegen een prijs boven pari.
Gevonden op http://www.homefinance.nl/algemeen/woordenlijst/woordenlijst_a.asp

Agioreserve

1) Deel van het eigen vermogen dat verkregen is door aandelen in omloop te brengen tegen een koers die hoger is dan de waarde die op de aandelen staat vermeld [euro].
2) Deel van het eigen vermogen dat verkregen is door obligaties in omloop te brengen tegen een koers die hoger is dan de waarde die op de aandelen staat vermeld [euro]. De ondernem...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Agioreserve

[Management-en-organisatie] Reserve door uitgeven van aandelen boven pari
Gevonden op https://quizlet.com/113105391/management-organisatie-begrippen-hoofdstuk-11

Agioreserve

De reserve die een onderneming opbouwt als nieuwe aandelen bij de uitgifte boven de nominale waarde worden verkocht. Via deze reserve keert men later meestal dividend uit.
Gevonden op https://www.abnamro.nl/nl/prive/beleggen/service/beleggers-abc/a.html

Agioreserve

De agioreserve is het bedrag dat ontstaat als aandelen tegen een hoger bedrag dan de nominale waarde worden uitgegeven. Deze reserve ontstaat ook als je aandelen afwaardeert. Dit is een vrije of uitkeerbare reserve die je dus (als dividend of winst) kunt uitkeren aan de aandeelhouders van de vennootschap. Met andere woorden wordt de agio dus gerese...
Gevonden op https://www.doehetzelfnotaris.nl/uitleg/agioreserve/
Geen exacte overeenkomst gevonden.