Zoek op

allegorie

Symbolische voorstelling van een abstract begrip, een gebeurtenis of situatie die op zichzelf moeilijk in concrete vorm uit te beelden is. Wordt dan meestal weergegeven door personificaties met bepaalde attributen. Zo werd 'hoogmoed' voorgesteld als een vrouw met een pauw.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/kunst-tot-de-renaissance/allegorie

allegorie

Een verhaal dat behalve een letterlijke ook een symbolische (bijv. religieuze) strekking heeft. Voorbeelden zijn de Goddelijke komedie van Dante en Der Prozess van Kafka .
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/literatuur-internationaal/allegorie

allegorie

de allegorie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ɑləxo'ri] Verbuigingen:   allegorie|ën (meerv.) verhaal of afbeelding waarin abstracte begrippen worden voorgesteld als personen kunst Voorbeeld:   `het schilderij “Allegorie op de gulzigheid” van Jeroen ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/allegorie

ALLEGORIE

1) Beeldspraak 2) Leenspreuk 3) Metafoor 4) Stijlfiguur 5) Symbolische voorstelling 6) Uitgesponnen vergelijking 7) Uitgewerkte beeldspraak 8) Uitgewerkte metafoor 9) Zinnebeeld 10) Zinnebeeldige voorstelling 11) Zinspreuk
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ALLEGORIE/1

Allegorie

Een metaforische vergelijkingsstijl: zinnebeeldige voorstelling Afgeleid van het Griekse allos (anders) en agôreuo (in de volksvergadering (agôra) spreken) De allegorie is een geheel volgehouden beeldspraak, in tegenstelling tot de homerische vergelijking, waarbij de metafora eens ophoudt Vergelijk parabel en fabel. Bijvoorbeeld: de Sinnespelen v...
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_a.htm

allegorie

Vorm van beeldspraak, die een hele zin of meerdere zinnen wordt volgehouden, in tegenstelling tot de metafoor, waarbij één woord door een beeld wordt vervangen. Wanneer de allegorische b...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

allegorie

zinnebeeldige voorstelling
Jaar van herkomst: 1460-1470 (Latijns-Middelnederlands Vocabularius, hs. 19.590 Brussel )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Allegorie

Let op: Spelling van 1858 (redek.) vergelijking, beeld- of gelijkenisrede, zinnebeeldige voorstelling. Allegorisch, zinnebeeldig, oneigenlijk, toespelend, verborgen, verbloemd (dichtstukken, schilderijen, spreekwijzen). Allegoriseren, zich zinnebeeldig, verbloemd uitdrukken
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

allegorie

vorm van beeldspraak waarbij concrete figuren en voorvallen de plaats innemen van de eigenlijk bedoelde (maar moeilijker) abstracte betekenis. In feite is de tekst dan één lange uitgewerkte metafoor. Het bekendste voorbeeld is Elckerlyc (± 1485). Recentere teksten met een allegorische inslag zijn bijv. De verwondering (Hugo Claus) en Mystiek lic...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/Media/Syllabus-literaire-begrippen.php

allegorie

een het gehele gedicht (of ander literair genre) volgehouden metafoor of personificatie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10167

Allegorie

Dans-, proza-, dicht- of toneelstuk waarin abstracte begrippen als personen worden opgevoerd
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10282

allegorie

zinnebeeldige voorstelling Ruimere term: symboliek
Categorie: Abstracte Begrippen > symboliek.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Allegorie

1. in literatuur: lang volgehouden metafoor of personificatie; 2. In beeldende kunst: metaforen die samen vorm geven aan één begrip of gedachte.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10760

Allegorie

metafoor die het hele kunstwerk door wordt volgehouden
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10855

allegorie

voorstelling die naar een andere werkelijkheid ver wijst
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11288

allegorie

uitgewerkte metafoor (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/allegorie

Allegorie

Beeldende voorstelling van een idee of abstract begrip. Etymologie (gr) Allegoria = beeldspraak
Gevonden op http://www.filosofischwoordenboek.nl/content/allegorie.html

Allegorie

Beeldspraak. Symbolische voorstelling van een idee of een ander abstract begrip door middel van personen, concrete zaken en handelingen. Bijvoorbeeld een skelet met een zeis is een allegorie voor de dood. Een voortgezette en uitgewerkte vergelijking (metafora). Een proza- of dichtwerk dat bepaalde toestanden suggereert door paralel lopende voorstel...
Gevonden op http://www.nederlands.nl/dichtwoordenboek/6_Allegorie.html

Allegorie

Gr. allegorein: anders uitdrukken, het beeldend aanschouwelijk maken van abstracte begrippen en samenhangen in beeldende kunst en literatuur, vaak voorgesteld als menselijke figuur, personificatie, of als tafereel. Naast de christelijk-morele allegorie uit de middeleeuwen ontwikkelt zich in de Renaissance met name in Italië de aan antieke teksten...
Gevonden op http://www.stedentipsvoortrips.nl/glossarium/termen.htm

Allegorie

[Literatuur] Een genre van de Epische-didactiek. Een tekst waarin voor alle belangrijke elementen iets anders moet worden gelezen (Bv. Animal Farm)
Gevonden op https://quizlet.com/107449200/literatuur-begrippen-hoofdstuk-9-flash-cards/

Allegorie

[Nederlands] Verbeelding van een abstract begrip
Gevonden op https://quizlet.com/58281999/nederlands-flash-cards/

allegorie

vorm van beeldspraak waarbij concrete figuren en voorvallen de plaats innemen van de eigenlijk bedoelde (maar moeilijker) abstracte betekenis. In feite is de tekst dan één lange uitgewerkte metafoor. Het bekendste voorbeeld is Elckerlyc (± 1485). Recentere teksten met een allegorische inslag zijn bijv. De verwondering (Hugo Claus) en Mystiek lic...
Gevonden op www.fontys.nl
Geen exacte overeenkomst gevonden.