Zoek op

Amortisation

Afschrijving op immateriele vaste activa zoals goodwill c.q. waardedaling van immateriele vaste activa op basis van de impairment test.
Gevonden op http://www.fons-vernooij.nl/bb-site/index.html

Amortisation

(Anglicisme) Afschrijving op immaterile vaste activa zoals goodwill c.q. waardedaling van immaterile vaste activa op basis van de impairmenttest.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.