Zoek op

anker

het anker zelfst.naamw.Uitspraak:   [ˈɑŋkər] Verbuigingen:   anker|s (meerv.) 1) metalen haak waarmee je een boot aan de bodem vastlegt scheepvaart Voorbeeld:   `het anker uitwerpen/uitgooien`het anker lichten/hijsen  (het anker ophalen om...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/anker

anker

Symbool van de hoop. Het is dan een zogeheten `klaar’ anker, zonder touw of ketting eraan. Ook veel symbolisch gebruikt in de scheepvaart. Is bijvoorbeeld het embleem van de Koninklijke Marine. In dat geval echter een `onklaar’ of `onttakeld’ anker, waar het touw omheen geslingerd zit en dus niet gebruiksklaar is.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/tradities/anker

Anker

Anker is een Griekse jongensnaam. Het betekent `sterk`.
Gevonden op http://babybytes.nl/namen/jongens/Anker

Anker

In het algemeen: elke stimulus die een respons veroorzaakt. Meer specifiek: een manier om een state (gemoedstoestand) op te roepen. Ankers kunnen op `natuurlijke wijze` ontstaan, of bewust worden opgezet.
Gevonden op http://members.home.nl/j.dammeijer/nlp_begrippen.htm

anker

•onderdeel van een vaartuig dat overboord wordt geworpen om dit vaartuig vast te leggen waar niet aangemeerd kan worden. •ijzeren verbindingsvoorwerp, bijv. muuranker. •onderdeel van een uurwerk. •oude inhoudsmaat voor wijn (35 liter).
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/anker

Anker

stabiliteit, zekerheid. Een anker beloofde houvast en veiligheid en werd daarom een symbool van hoop en vertrouwen Of: pas op dat je niet het verkeerde anker uitgooit!
Gevonden op http://www.alleshelder.nl/watis/Aura.htm

Anker

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. (-s), maat van vloeistoffen; een - wijn, jenever = 45 flessen; scheepsanker; (in de bouwkunst.) ijzeren houvast in stenen muren; [figuurlijk] vastheid, zekerheid, standvastigheid; gelatenheid; het - werpen, in de zee laten zinken; voor - liggen, (ook fig.) stil liggen, op iets wachten; ten - komen, aanko...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0004.htm

Anker

Uit `De lagere vaktalen: Taal der bouwbedrijven` 1914 muurhaak: stuk ijzer om muren met elkaar te verbinden.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0009.php

Anker

Uit `De lagere vaktalen: Timmermanstaal` 1914 ijzeren houvast in steenen muren.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0009.php

Anker

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Anker``] De twee hoofdsoorten der gewone ijzeren ankers zijn de balkankers en de dreggen. Het balkanker bestaat uit, de schaft, die alle overige deelen te zamen verbindt en aan het boveneinde voorzien is van eenen ankerring, waardoor de ankerkabel of van eene harp, waardoor de ankerketting gestoken word...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0002.htm

Anker

Spreekwoorden: (1914) Anker.
In figuurlijke taal wordt het anker, ‘de steun van het schip, waarop de zeeman, ook in den storm, vertrouwt, het eigenaardige zinnebeeld der hoop, die den mensch moed en kracht geeft, ook in de stormen des levens; eng. anchor. Waarschijnlijk heeft anker deze beteekenis aangenomen naar aa...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/stoe002nede01_01/stoe002nede01_01_0084.htm

anker

1> scheepsanker, kromme spijker, spijker: zwaar voorwerp, dat door middel van een touw, staaldraad, of ankerketting met een vaartuig, boei, of visnet verbonden is en dat moet voorkomen dat het vaartuig, het net of de boei wegdrijft. [Veel uitdrukking met 'ANKER'] Het is me niet bekend in hoeverre de bijnaam KROMME SPIJKER ingeburgerd was. Men kent ...
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=afl

Anker

Een anker is een staaf van smeedijzer, waarmee de balken aan de gevel zijn bevestigd. De vorm van een anker wordt bepaald door de bouwperiode. In de 18de eeuw werden blindankers toegepast: deze zijn in het metselwerk weggewerkt en zijn dus niet te zien.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10133

Anker

Abstract: Een anker is een gezamenlijk startpunt, een rijke, betekenisvolle context dat leervragen bij de kinderen oproept. De activiteiten in de groep worden op de interesses van kinderen afgestemd. Kinderen nemen daarbij het initiatief om met onderwerpen aan te komen, aan te geven wat zij graag willen weten. Het werken met een anker is een didact...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10364

Anker

[ bouwkundige termen] Een ijzeren plaat of staaf in een constructie (bijvoorbeeld muur) om elementen met elkaar te verbinden. Een ankerverbinding zorgt voor stevigheid en stabilieit. Er zijn verschillende typen ankers: balkanker, blindanker, bloemanker, griphoekanker, h...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10776

Anker

Zware ijzeren houvast met zijarmen om een schip aan niet te diepe bodem vast te leggen. Bij het over de bodem slepen grijpt het anker zich vast en houdt zo het schip op zijn plaats. De punten aan de armen worden `spitsen`, `handen` of `vloeien` genoemd, terwijl de centrale stang de `schacht` heet. De plek waar schacht en armen samenkomen noemen we ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10827

Anker

woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) wijn maat, 45 flessen groot.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10859

anker

Def.: zware ijzeren houvast met zijarmen om een schip aan niet te diepe bodem vast te leggen Toelichting: Bij het over de bodem slepen grijpt het anker zich vast en houdt zo het schip op zijn plaats. De punten aan de armen worden `spitsen', `handen' of `vloeien' genoemd, terwijl de centrale stang de `schacht' heet. De plek waar schach...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Anker

Een anker is een werktuig om een schip of boei te verhinderen weg te drijven. Vaak is een anker van smeed- of gietstaal en voorzien van een ring voor het bevestigen van de ankerketting. Er zijn verschillende soorten ankers, namelijk het gewone anker, het patentanker, het plattehandsanker en het parapluie anker. Het gewone anker is een anker met sto...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Anker

anker

inhoudsmaat (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/anker2

Anker

Een anchor (anker) is een niet algemeen bekende term voor link die verwijst naar tekst op dezelfde webpagina.
Weetjes: Ankers fungeren in feite als een soort index boven aan een pagina en bieden de Internetter houvast bij het scrollen. Vandaar de naam ankers.
Syn.: anchor, bookmark
Gevonden op http://www.iak.be/new/iakdownloads/internetglossarium.doc

Anker

(Smeedijzeren) bouwonderdeel waarmee de uiteinden van een balk in een muur worden bevestigd; soms ook louter decoratief. (...)
Gevonden op http://www.irismonument.be/nl.p.glossary.6.html

anker

ijzeren balk met zijarmen om een schip mee vast te leggen op de bodem vb: vlak voor de kust gingen we voor anker
het anker lichten [het binnenhalen, zodat de boot weer kan varen]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=anker

anker

VOC - Scheepsbouw : zwaar ijzeren voorwerp dat met de ankertros op de zeebodem kan worden neergelaten teneinde het schip vast te leggen of te verhalen, waarbij onderscheid wordt gemaakt in plechtankers, dagelijkse ankers, tuiankers, werpankers en dregankers.
Gevonden op http://www.vocsite.nl/woordenlijst/index.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.