Zoek op

annuïteit

financiële zaken: Vast bedrag dat aan de aflossing van een schuld, inclusief rente, betaald moet worden. Aan het eind van ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=annuïteit

annuïteit

pand- en hypotheekrecht: rente en aflossing van een geldlening in periodiek gelijkblijvende bedragen, waarin dus een stijgend ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/annuïteit

annuïteit

de annuïteit zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ɑnywi'tɛit] Verbuigingen:   annuïteit|en (meerv.) bedrag dat periodiek betaald of ontvangen wordt gedurende een bepaald tijd als aflossing op een lening financieel Voorbeeld:   `annuïteitenhypotheek` © ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/annuïteit

ANNUITEIT

1) Afbetaling
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ANNUITEIT/1

ANNUÏTEIT

1) Aflossing plus rente 2) Erfrente 3) Jaarbedrag 4) Jaarlijkse afbetaling 5) Jaarlijkse afkoopsom 6) Jaarlijkse aflossing 7) Jaarlijkse som tot betaling van rente 8) Jaarlijkse uitkering 9) Jaarlijkse uitkering of afbetaling 10) Jaarrente 11) Rente met jaarlijkse aflossing 12) Uitkering 13) Vaste afbetaling 14) Vaste jaarlijkse afbetaling
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ANNUÏTEIT/1

Annuïteit

Een annuïteit is een vast bedrag dat periodiek betaald of ontvangen wordt gedurende een bepaalde periode. Letterlijk genomen is een annuïteit een jaarlijks te betalen bedrag. Het is afgeleid van het Latijnse woord "annus" (jaar). Het is dus eigenlijk een pleonasme als men `annuïteit per jaar` zegt. Een `annuïteit per maand` wordt (vooral...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Annuïteit

annuïteit

Een annuïteit is een gelijkblijvend, periodiek te betalen bedrag, waarmee een schuld wordt afgelost en de te betalen rente op de schuld wordt betaald. Bij leningen die met annuïteiten worden afgelost, betaalt u tijdens de aflossing altijd hetzelfde bedrag. Omdat de schuld afneemt, bestaat de annuïteit in het begin vooral uit rente, en aan ...
Gevonden op http://www.allesoverhuisentuin.nl/snelzoeker/woon-encyclopedie/18

Annuiteit

Nederlandsche handelswoorden uit het Frans (1914): fra. annuité, jaarlijksche of half-jaarlijksche rente om een kapitaal af te lossen.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0005.php

annuiteit

Manier van berekenen van een aflossingsschema voor een lening en-of een hypotheek waarbij de som van rente en aflossing constant is. Heeft als voordeel relatief lage lasten in het begin, maar als nadeel hogere lasten aan het eind. ( > sparen en lenen)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/annuiteit.htm

Annuïteit

Een serie gelijkblijvende betalingen die bestaan uit een rente- en een aflossingsdeel en die dienen om een schuld mee af te lossen.
Doordat er met elke betaling er steeds een deel van de schuld wordt afgelost, neemt de schuldrest en dus ook de rentevergoeding over die schuldrest geleidelijk af.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Annuïteit

Periodiek gelijkblijvende betaling, bestaande uit rente- en aflossing, waarmee een schuld in de loop van de tijd wordt afgelost. Doordat met elke termijn ook wordt afgelost, neemt de resterende schuld af en dus ook de rentevergoeding over de resterende schuld gedurende de restant looptijd. Bij een gelijkblijvende som van rente- en aflossingsbestand...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10269

Annuïteit

Een serie gelijkblijvende betalingen die bestaan uit een rente- en een aflossingsdeel en die dienen om een schuld mee af te lossen. Doordat er met elke betaling er steeds een deel van de schuld wordt afgelost, neemt de schuldrest en dus ook de rentevergoeding over die schuldrest geleidelijk af. Omdat de som van rente- en aflossingsdeel steeds gelij...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10709

Annuïteit

Een reeks gelijkblijvende betalingen, bestaande uit een rente- en een aflossingsdeel, ter aflossing van een schuld. Doordat met elke betaling een deel van de schuld wordt afgelost, neemt de schuldrest en daarmee ook de rentevergoeding over die schuldrest geleidelijk af. Omdat de som van rente- en aflossingsdeel steeds gelijk is, neemt het aflossing...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Annuïteit

Periodiek gelijkblijvende betaling, bestaande uit rente- en aflossing, waarmee een schuld in de loop van de tijd wordt afgelost. Doordat met elke termijn ook wordt afgelost, neemt de resterende schuld af en dus ook de rentevergoeding over de resterende schuld gedurende de restant looptijd. Bij een gelijkblijvende som van rente- en aflossingsbestand...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10774

Annuïteit

aflossingsmethode waarbij in het algemeen de rente + aflossing een constant totaalbedrag vormen en de onderlinge verhouding wisselt. M.a.w.: het aflossingsbedrag wordt steeds groter en het rentebedrag wordt steeds kleiner.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10872

annuïteit

jaarlijkse afbetaling of uitkering (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/annuiteit
Geen exacte overeenkomst gevonden.