Zoek op

Annuleringsverzekering

Een annuleringsverzekering zorgt voor een financiële vergoeding wanneer je door een onverwachte gebeurtenis niet op reis kunt gaan of dat je jouw vakantie moet afbreken. Bijvoorbeeld bij ziekte van jezelf, je reisgenoot of familie.
Gevonden op https://www.reisverzekering-direct.nl/annuleringsverzekeringen/

Annuleringsverzekering

Door het hebben van een annuleringsverzekering ontneemt u het risico dat een betaalde vakantie die door onvoorziene reden wordt geannuleerd, niet geheel wordt terugbetaald. Ook voor reisgenoten geldt een bijzondere regeling voor annulering.
Gevonden op http://www.gerust.nl/begrippenlijst-verzekeren/

Annuleringsverzekering

Een verzekering voor mensen die een reisarrangement of een huurovereenkomst met betrekking tot een vakantieverblijf hebben gesloten. De verzekering vergoedt (een deel van) de vooruitbetaalde of verschuldigde bedragen, waarvoor men geen tegenwaarde heeft genoten doordat men als gevolg van een in de polis genoemde omstandigheid de reis of het verblij...
Gevonden op https://www.encyclo.nl//Media/Begrippenbank-Bedrijfskunde-Streutker/Begripp

Annuleringsverzekering

Een verzekering voor mensen die een reisarrangement hebben gesloten of een vakantieverblijf hebben gehuurd.
De verzekering vergoedt, geheel of gedeeltelijk, de vooruitbetaalde of nog te betalen reissom of huurbedragen, waarvoor men geen tegenwaarde heeft genoten doordat men als gevolg van een in de polis genoemde omstandigheid de reis of het ver...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Annuleringsverzekering

Een annuleringsverzekering is een verzekering voor mensen die een reisarrangement hebben gesloten of een vakantieverblijf hebben gehuurd. De verzekering vergoedt, geheel of gedeeltelijk, de vooruitbetaalde of nog te betalen reissom of huurbedragen, waarvoor men geen tegenwaarde heeft genoten doordat...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10786

Annuleringsverzekering

Verzekering die de financiële gevolgen dekt van annulering voor aanvang of tijdens een (reeds betaalde) reis, tengevolge van een in de voorwaarden omschreven onvoorziene gebeurtenis. Geldt eveneens voor afbreking en vertraging tengevolge van een in de voorwaarden omschreven onvoorziene gebeurtenis. Ook wel: annuleringskostenverzekering. Deze benam...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10965

Annuleringsverzekering

Is een verzekering tegen de financiële gevolgen van een gedekte schade. die je lijd als je (om in de polis genoemde redenen) een reis moet annuleren. Meer over annuleringsverzekeringen: www.reis-annuleringsverzekering.nl
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/11153
Geen exacte overeenkomst gevonden.