Zoek op

Anterior

Anterior (mannelijk-vrouwelijk) of anterius (onzijdig) een term uit de anatomie. Het dient ter aanduiding van een lichaamsonderdeel dat vóór een ander, gelijkaardig lichaamsdeel ligt. Het tegenovergestelde is posterior. ==Voorbeeld== ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Anterior

anterior

aan de voorzijde (de buikzijde) (zie ook 7.2.2.3)
Gevonden op http://www.audiologieboek.nl/htm/hfdwrd/a.html

Anterior

(Engels) De voorzijde.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10612

anterior

aan de voorkant
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10733

Anterior

Voorste, aan de voorkant liggend. (i.t.t. posterior)..
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10765

Anterior

Liggend vóór
Gevonden op http://www.musculoskeletalmedicine.nl/index.php?option=com_content&view=art
Geen exacte overeenkomst gevonden.