Zoek op

Aphrodisia

Aphrodisia (Oudgrieks: Ἀφροδίσια - Aphrodísia) was de gemeenschappelijke naam voor panhelleense feesten ter ere van Aphrodite. ==Tijdstip== Het werd op de vierde dag van de maanmaand Hekatombaion (« lage en maagdelijke, wassende maan », juli-augustus) in het bijzonder op plaatsen gevierd, waar zich een aan Aphrodite gewijde tempel bev...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Aphrodisia

Aphrodisia

[vrouw] - Aphrodisia (Affrodisia - Effrodisia in de Middelnederlandse vertalingen van het verhaal) was een Cataanse vrouw, die een bijrol speelt in de legende van de heilige Agatha, die geleefd zou hebben van 225 tot 251, toen zij de marteldood stierf onder Quintinianus, landvoogd van Sicilië, ten tijde van keizer Decius. ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Aphrodisia_(vrouw)

Aphrodisia

Let op: Spelling van 1858 feest ter eere van Venus; ook vleeschelijke omgang
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/
Geen exacte overeenkomst gevonden.