Zoek op

aquaduct

(Latijn: waterleiding) Monumentale waterleiding, een typisch Romeinse ritmische rij van bogen die een of meer kanalen droegen. Er waren elf waterleidingen in het klassieke Rome, waarvan twee ondergronds. afbeeldingen
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/bouwkunde/aquaduct

aquaduct

aquaduct zelfst.naamw. brug waarmee een kanaal over een uitholling in het terrein wordt geleid Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'aquaduct' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal. Deze woorden beginnen met aq...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/aquaduct

AQUADUCT

1) Brug 2) Geul voor drinkwatertransport 3) Kanaalstelsel voor drinkwater in Rome 4) Kunstmatig leidingkanaal 5) Oeververbinding 6) Romeinse waterleiding 7) Soort tunnel 8) Viaduct met water 9) Waterleiding
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/AQUADUCT/1

aquaduct

waterleiding waarmee de Romeinen in de oudheid hun grote centra van drinkwater voorzagen, bestaande uit een stenen kanaal dat afhankelijk van het landschap onder de grond of bovengronds over boogconstructies liep
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/aquaduct

Aquaduct

[watergang] - Een aquaduct (Latijn: aquaeductus: waterleiding) is een brug voor een waterloop (spreng, rivier, kanaal) of waterleiding, waarbij andere verkeersstromen onder het water door worden geleid. == Toepassingen == Ruim voor het begin van de jaartelling werden aquaducten al gebruikt als belangrijk onderdeel van irrig...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Aquaduct_(watergang)

Aquaduct

Oorspronkelijk de benaming voor een Romeinse waterleiding, die als overdekt kanaal bovengronds over gemetselde bogen was aangelegd. Tegenwoordig de constructie waarmee een waterweg over een uitholling in het terrein, waar een verkeersweg, spoorbaan of andere waterweg loopt, geleid wordt. Verwant: na...
Gevonden op http://vaartips.nl/tipa.htm#aquaduct

aquaduct

waterleiding op een gemetselde boog
Jaar van herkomst: 1599 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Aquaduct

Let op: Spelling van 1858 aqueduc, eene waterleiding
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

aquaduct

kunstwerk. Soort brug waarmee water over een weg of een ander water geleid wordt. Wanneer men het land verlaagt om de kruising met het water mogelijk te maken en het dan toch een aquaduct in plaats van een tunnel noemt, dan vervaagt men het begrip aquaduct. Immers wanneer op het bovenste niveau geen water aanwezig zou zijn, maar een (spoor)weg dan ...
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=afl

aquaduct

1. Een waterbouwkundig kunstwerk bestaande uit een betonnen bak op ondersteuningen, ofwel een brug waarmee een kanaal over een daaronder lopende weg of over een uitholling in het terrein wordt geleid. 2. Een (Romeinse) drinkwaterleiding bestaande uit een gemetseld kanaal, of lopend over gemetselde bogen. De open drinkwaterleiding mocht alleen flauw...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10065

aquaduct

Def.: een kunstwerk waarmee een waterloop in een open constructie over een weg of andere waterloop wordt gevoerd Toelichting: Meestal een constructie in de vorm van een open bak over een weg of andere waterloop
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Aquaduct

Bouwwerk voor het geleiden van het water van een rivier of kanaal over een dal of een weg, zodat er een onderdoorgang voor verkeer ontstaat. In Nederland bijvoorbeeld bij Roelofarendsveen onder de ringvaart Haarlemmermeer door t.b.v. de A4, en bij Gouda onder de Gouwe t.b.v. de A12
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10965

aquaduct

waterleiding (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/aquaduct

Aquaduct

, Lat. aquaeductus, waterleiding, van aqua, water, en ducere, voeren, leiden; waterleidingssysteem, door de Romeinen sedert de 4de eeuw v.C. ontwikkeld, speciaal de bouwkundig constructies ter overspanning van niveauverschillen.
Gevonden op http://www.stedentipsvoortrips.nl/glossarium/termen.htm

Aquaduct

Een aquaduct is een kunstwerk waarbij een waterweg (kanaal of rivier) een verkeersweg bovenlangs kruist. Aquaducten stammen uit de oude Romeinse tijd en dienden toen als aanvoerleidingen van drinkwater. Tegenwoordig is een aquaduct vooral een infrastructureel begrip voor zowel de waterbouwkunde en de verkeerskunde. Nederland kent verschillende aqua...
Gevonden op http://www.wegenwiki.nl/Aquaduct

aquaduct

een brug voor een waterloop (rivier, kanaal) of waterleiding, waarbij andere verkeersstromen onder het water door worden geleid.
Gevonden op https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_termen_in_de_bouwkunde

Aquaduct

[Nederlands] plaats waar een rivier over een weg of dal wordt geleid
Gevonden op https://quizlet.com/85400599/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.