Zoek op

arbeidsrecht

arbeidsrecht: het geheel van normen die het recht op arbeid als sociaal grondrecht tot voorwerp hebben. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=arbeidsrecht

arbeidsrecht

arbeidsrecht: vakgebied dat samenvalt met boek 7 Burgerlijk Wetboek, vooral m.b.t. de contractuele aspecten van arbeidsverhoudingen, ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Zie Arbeidswetgeving voor uitleg van het begrip `Arbeidsrecht`.
Gevonden op https://www.finler.nl/arbeidsrecht/

Arbeidsrecht

[België] - Het arbeidsrecht in België vormt een onderdeel van het Sociaal recht en omvat de rechtsregels die betrekking hebben op individuele en collectieve arbeidsverhoudingen. Het toepassingsgebied van het Belgische arbeidsrecht wordt in beginsel vastgeknoopt aan het bestaan van een arbeidsovereenkomst en behoort tot he...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Arbeidsrecht_(België)

Arbeidsrecht

[Nederland] - Het arbeidsrecht regelt in Nederland de verhouding tussen werkgever en werknemer. Dit kan zowel individueel zijn als collectief. Iedereen die een arbeidsovereenkomst gesloten heeft, heeft te maken met het arbeidsrecht. Ook daarbuiten kun je te maken krijgen met het arbeidsrecht, bijvoorbeeld wanneer je werkzaa...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Arbeidsrecht_(Nederland)

Arbeidsrecht

Door de overheid getroffen arbeidsbeschermende maatregelen die in talloze wetten zijn vastgelegd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871
Geen exacte overeenkomst gevonden.