Zoek op

arbeidsrecht

arbeidsrecht: het geheel van normen die het recht op arbeid als sociaal grondrecht tot voorwerp hebben. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=arbeidsrecht

arbeidsrecht

arbeidsrecht: vakgebied dat samenvalt met boek 7 Burgerlijk Wetboek, vooral m.b.t. de contractuele aspecten van arbeidsverhoudingen, ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/arbeidsrecht

Arbeidsrecht

Door de overheid getroffen arbeidsbeschermende maatregelen die in talloze wetten zijn vastgelegd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Arbeidsrecht

[België] - Het arbeidsrecht in België vormt een onderdeel van het Sociaal recht en omvat de rechtsregels die betrekking hebben op individuele en collectieve arbeidsverhoudingen. Het toepassingsgebied van het Belgische arbeidsrecht wordt in beginsel vastgeknoopt aan het bestaan van een arbeidsovereenkomst en behoort tot he...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Arbeidsrecht_(België)

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is de tak van het recht die de verhouding tussen een werkgever en een werknemer regelt. Een werknemer is iemand die zich er contractueel, dat wil zeggen door middel van een arbeidsovereenkomst, toe verbindt onder het gezag van de werkgever te werken in ruil voor een loon. Het arbeidsrecht valt uiteen in het individueel en het coll...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

[Nederland] - Het arbeidsrecht regelt in Nederland de verhouding tussen werkgever en werknemer. Dit kan zowel individueel zijn als collectief. Iedereen die een arbeidsovereenkomst gesloten heeft, heeft te maken met het arbeidsrecht. Ook daarbuiten kun je te maken krijgen met het arbeidsrecht, bijvoorbeeld wanneer je werkzaa...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Arbeidsrecht_(Nederland)

Arbeidsrecht

Zie Arbeidswetgeving voor uitleg van het begrip `Arbeidsrecht`.
Gevonden op https://www.finler.nl/arbeidsrecht/
Geen exacte overeenkomst gevonden.