Zoek op

armoedegrens

algemeen: Inkomensniveau waaronder men als `arm` wordt beschouwd. ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=armoedegrens

Armoedegrens

Onder armoedegrens wordt meestal verstaan: het inkomen dat iemand nodig heeft om te kunnen voorzien in de basisbehoeften (minimale voorwaarden die nodig zijn om menswaardig te kunnen leven: kleding, goed drinkwater, voldoende voedsel, goede huisvesting, goed onderwijs en goede gezondheidszorg). Bij een inkomen gelijk aan de armoedegrens gaat het i...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Armoedegrens

Armoedegrens

Als een werkend iemand een jaarinkomen heeft van minder dan 700 dollar (ongeveer 1400 gulden) leeft deze persoon of gezin onder de armoedegrens.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_indone.htm

Armoedegrens

Absolute minimum aan geld en voedsel dat iemand per jaar nodig heeft om van te kunnen leven. Raakt men daar onder, dan komt de gezondheid in gevaar door gebrek aan voedsel, hygiëne en medische verzorging.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_turkij.htm

armoedegrens

is een bepaald inkomen dat men in een land op een bepaald moment als laagst aanvaarbaar beschouwd.(uit: begrippenlijst economie, 2002)
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/registe1.htm#calculatiekartel

armoedegrens

is een bepaald inkomen dat men in een land op een bepaald moment als laagst aanvaarbaar beschouwd.(uit: begrippenlijst economie, 2002)
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm

Armoedegrens

[Aardrijkskunde] Inkomen dat je nodig hebt om te kunnen voorzien van de basisbehoeften. De hoogte van de grens verschilt per land.
Gevonden op https://quizlet.com/93897822/aardrijkskunde-h1-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.