Zoek op

Asafsnede

De asafsnede of ``y``-asafsnede van een grafiek, meestal van een functie, is de y-coördinaat van het snijpunt met de y-as. Omdat x = 0 de vergelijking van de y-as is, kan dit snijpunt gevonden worden door in het functievoorschrift of de vergelijking x = 0 te substitueren. Hebben we een rechte lijn y = a x + b, dan is b de asafsnede en is het ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Asafsnede

Asafsnede

Synoniem: intercept (Eng)
De constante b0 in het lineaire regressiemodel y = b0 + bx + e. De asafsnede is de waarde van y...
Gevonden op http://www.wynneconsult.com/root/HomePageKB012.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.