Zoek op

asielmigrant

immigrant die als asielzoeker het land is binnengekomen en die, na het met succes doorlopen van de asielprocedure, officieel is opgenomen in het bevolkingsregister
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/asielmigrant

Asielmigrant

Een asielzoeker, statushouder of uitgenodigde vluchteling die is opgenomen in een gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.
Niet iedereen die een asielverzoek indient wordt tot Nederland toegelaten en als immigrant in de gemeentelijke bevolkingsregisters ingeschreven. Degenen die wel mogen blijven en daarmee feitelijk als asielmigrant k...
Gevonden op http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?conceptid=83
Geen exacte overeenkomst gevonden.