Zoek op

Aversio

De stijlfiguur waarbij de spreker zich afwendt Ook metabasis genoemd
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_a.htm

aversio

Eén van de mogelijke figurae (stijlfiguren) in de retorica, nl. een onderbreking van het betoog door de redenaar door zich af te wenden van zichzelf (aversio ab oratore of sermocinatio), zich a...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/
Geen exacte overeenkomst gevonden.