Zoek op

baggerspecie

Opgebaggerd materiaal, m.n. vrijkomend bij vaarweg en havenonderhoud, waterbodemsaneringen e.d. (syn pp baggerslib, pp bodemspecie).
Gevonden op http://aggregates-catalogue.nl/woordenboek/

Baggerspecie

Baggerspecie is een ander woord voor waterbodem, met het verschil dat de originele bodem van een watergang hier niet toebehoort. Baggerspecie ontstaat door een natuurlijk proces. Het is enerzijds een afbraakproduct van de organische componenten zoals bladval en anderzijds het verstuivende zand nabij de watergang. Gemiddeld komt er jaarlijks een la...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Baggerspecie

baggerspecie

(specie, baggerspecie) mengels van water en bagger, zand, klei en dergelijke, dat door een emmermolen of zuiger verwerkt wordt
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=sma

Baggerspecie

Baggerspecie Slib wordt aangevoerd via de rivieren en bezinkt in vaargeulen en havenbekkens. Dit slib is vaak verontreinigd met zware metalen, bestrijdingsmiddelen of ander gif, veroorzaakt door lozingen op het oppervlaktewater van industrieën, landbouw en huishoudens. Om havens toegankelijk te houden voor de scheepvaart moet het afgezette slib do...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10517

Baggerspecie

Enigszins verdunde, dus vloeibare bagger.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10827

Baggerspecie

Slib wordt aangevoerd via de rivieren en bezinkt in vaargeulen en havenbekkens. Dit slib is vaak verontreinigd met zware metalen, bestrijdingsmiddelen of ander gif, veroorzaakt door lozingen op het oppervlaktewater van industrieën, landbouw en huishoudens. Om havens toegankelijk te houden voor de scheepvaart moet het afgezette slib door bag...
Gevonden op http://www.natuurinformatie.nl/ecomare.devleet/natuurdatabase.nl/i000735.ht

Baggerspecie

Baggerspecie is baggermateriaal (vaak een vloeibaar mengsel van grond en water) dat bij het `baggeren` van sloten en waterwegen vrijkomt.
Gevonden op http://www.vliz.be/vmdcdata/faq/keywords.php
Geen exacte overeenkomst gevonden.