Zoek op

bandbreedte

bankrecht: verschil tussen de door de ECB vastgestelde rente op de twee permanente faciliteiten, te weten de marginale beleningsfaciliteit ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/bandbreedte

bandbreedte

de bandbreedte zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   ['bɑndbretə] Verbuigingen:   bandbreedte|n, bandbreedte|s (meerv.) 1) breedte van een band voor een auto-, fietswiel enz. Voorbeeld:   `De verhouding bandhoogte-bandbreedte wordt in procenten uitgedrukt...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/bandbreedte

Bandbreedte

De bandbreedte is het maximaal toegestane verschil tussen de hoogste en de laagste koers van een valuta.
Gevonden op https://www.finler.nl/bandbreedte/

BANDBREEDTE

1) Bereik 2) Resonantiegebied
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/BANDBREEDTE/1

bandbreedte

Maximaal toegestane verschil tussen de hoogste en de laagste koers van een valuta. Bij een te grote afwijking zal de centrale bank tussenbeide komen om door aan en verkoop van de betreffende valuta de koers bij te sturen. ( > beleggen > analyse > technisch > indicatoren)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/bandbreedte.htm

Bandbreedte

De hoeveelheid informatie die via een netwerkverbinding in een bepaalde tijdsperiode verstuurd kan worden. De bandbreedte wordt meestal uitgedrukt in bits per seconden (bps), kilobits per seconde (kps) of in megabits per seconde (mps).
Gevonden op http://www.emazing.nl/woordenlijst.htm

Bandbreedte

Bandbreedte betekent bij levensverzekeringen de door de fiscus bepaalde maximale verhouding tussen de hoogte van uw premiebetetalingen in een bepaalde periode. Deze verhouding is door de fiscus gesteld op maximaal 10:1. Dit houdt in dat de hoogst te betalen premie...
Gevonden op
http://www.encyclo.nl/lokaal/10154

Bandbreedte

Diverse nieuwe hypotheken kennen een zogenaamde rente met een bandbreedte, dat wil zeggen de rente die u betaalt blijft gelijk zolang de huidige marktrente zich binnen een bandbreedte bevindt. Pas wanneer de marktrente boven of onder de bandbreedtegrens komt, dan wordt uw rente verhoogd of verlaagd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10264

Bandbreedte

De afstand in Herz tussen de laagste en de hoogste weer te geven frequentie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10355

Bandbreedte

Het bereik van frequenties gedefinieerd in het elektromagnetisch spectrum voor een RF-systeem.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10441

Bandbreedte

De maximale hoeveelheid gegevens die tegelijkertijd kan worden verzonden via een verbinding, meestal uitgedrukt in bits per seconde (bps). Een snel modem kan maximaal dertigduizend (30.000) bits per seconde verzenden of ontvangen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10860

bandbreedte

Def.: de norm die geldt voor één deelwatersysteem en één watersysteem-gebruiksfunctie en geeft aan binnen welke grenzen waarden dienen te blijven.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Bandbreedte

- (band width) De afstand in Herz tussen de laagste en de hoogste weer te geven frequentie
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/33362375

Bandbreedte

Een gebied tussen een bepaald maximum en minimum.
Gevonden op http://www.financenavigator.nl/wiki/Bandbreedte

Bandbreedte

(rente) De rente met bandbreedte (of rentedrempelconstructie) is een mengeling tussen een variabele en een vaste rente. Bij de rente met bandbreedte worden de effecten van rentedalingen en stijgingen gedurende een afgesproken termijn gedeeltelijk doorgevoerd (afhankelijk van het percentage van de bandbreedte). Bij de rente met ba...
Gevonden op http://www.hypotheek-rentetarieven.nl/begrippen/rente-met-bandbreedte.html

Bandbreedte

De rentevorm van een mengeling tussen een variabele en een vaste rente
Gevonden op http://www.hypotheekwoordenboek.nl/B

Bandbreedte

De bandbreedte is de maximale hoeveelheid gegevens die per tijdseenheid via een kanaal kan worden verzonden en wordt uitgedrukt in hertz of in bits per seconde (bps). De bandbreedte van een kanaal wordt bepaald door de fysische eigenschappen van de verbinding, maar ook door de componenten die verzending en ontvangst van data mede bepalen, zoals een...
Gevonden op http://www.iak.be/new/iakdownloads/internetglossarium.doc

Bandbreedte

De capaciteit van een methode voor datatransmissie via een netwerk, computerbus of verbinding. Bijvoorbeeld, ISDN-lijnen hebben een hogere bandbreedte dan gewone telefoonlijnen. Bandbreedte wordt meestal uitgedrukt in megabits per seconde
Gevonden op http://www.roulartaprofessional.be/grafischnieuws/e-cademy/grafischglossari

Bandbreedte

(Eng. Bandwidth). De maximale hoeveelheid data die per tijdseenheid over een verbinding van het netwerk verstuurd kan worden. De hoeveelheid gegevens (data) die over een telefoonlijn kan worden vervoerd. Hoe groter de bandbreedte hoe sneller het gegevenstransport. Vergelijkbaar met een vierbaansweg die meer verkeer verwerkt dan een tweebaansweg. Ho...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

bandbreedte

(brandwidth) Capaciteit van een netwerk, in hertz (analoog) of bps (digitaal), gemeten naar de hoeveelheid gegevens die binnen een bepaalde tijd kunnen worden vervoerd. Ook: frequentiebereik.
Gevonden op http://www.webmasterwoordenboek.nl/b.php?id=2778

Bandbreedte

Het aantal `rijstroken` op de digitale `snelweg`. Hoe meer bandbreedte, hoe meer gegevens in één tijdssegment kunnen worden verstuurd. De snelheid van je interverbinding als het ware.
Gevonden op http://www.websitemaken.be/index.php?page=begrippenlijst

Bandbreedte

(Bandbreedte is de hoeveelheid data die tegelijkertijd over een bepaalde verbinding kan worden vervoerd. Hoe hoger de bandbreedte van een verbinding hoe sneller u de data kunt ontvangen of versturen. Bandbreedte wordt vaak onderverdeeld in naar binnen en naar buiten. Onze servers hebben in beide richtingen 100 Megabit bandbreedte tot hun beschikkin...
Gevonden op http://www.webwoordenboek.be/verklaring/headers

bandbreedte

[Natuurkunde] interval waartussen de frequentie kan veranderen, het heeft dus een waarde in Hz of kHz. hoe groter de bandbreedte, hoe nauwkeuriger het bronsignaal kan worden omgezet in een frequentiesignaal.
Gevonden op https://quizlet.com/114175239/natuurkunde-h75-telecommunicatie-golven-flash

Bandbreedte

De bandbreedte is een maat voor de capaciteit van een communicatie-kanaal. De bandbreedte is groter naarmate er meer informatie per seconde getransporteerd kan worden. Eigenlijk is bandbreedte een begrip uit de analoge communicatiewereld; de bandbreedte zou moeten worden uitgedrukt in Hertz (Hz). In de digitale wereld wordt bandbreedte oneigenlijk ...
Gevonden op https://www.weethet.nl/dutch/glossary.php
Geen exacte overeenkomst gevonden.