Zoek op

bedelorden

Religieuze orden die, geïnspireerd door het evangelische armoede-ideaal, vaste bronnen van inkomsten afwezen. Zij onderscheidden zich op dit punt van de traditionele orden, zoals de Benedictijnen . De twee bekendste bedelorden, de Franciscanen of minderbroeders en de Dominicanen, ontstonden aan het begin van de dertiende eeuw. Zij bedelden aanvank...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/geschiedenis-middeleeuwen/bedelorden

Bedelorden

Bedelorden of mendicanten zijn religieuze ordes die afhankelijk zijn van het bedelen of van liefdadigheid voor hun levensonderhoud. In principe hebben ze geen eigendom, noch individueel, noch gezamenlijk, en leggen ze de gelofte van armoede af, met de bedoeling al hun tijd en energie te besteden aan hun religieuze werk. ==Christelijke kloosterorde...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Bedelorden

Bedelorden

Begrippenlijst: Reformatie - Groepen kloosterlingen die bezit afwezen en in armoede wilden leven. Soms moesten zij bedelen.
Gevonden op http://www.digischool.nl/gs/begrippen/breform.htm

Bedelorden

Orde waarvan de regel niet slechts de individuele leden tot armoede verplicht, maar ook de kloostergemeenschap. Tot de bedelorden, de mendicanten, behoren de minderbroeders, dominicanen, karmelieten en augustijnen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10406

Bedelorden

ook mendicanten genoemd, Lat.mendicare: bbedelen, orden die zich in leven houden door werk en bedelarij en zich aan absolute ascese hebben overgegeven. Ze ontstonden in de 13e eeuw als reactie op de verwereldlijking van de kerken, Franciscus van Assisi. De bedelorden combineerden het kloosterleven met geestelijke en psychische activiteiten die ze ...
Gevonden op http://www.stedentipsvoortrips.nl/glossarium/termen.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.