Zoek op

bedrijfsafvalstoffen

algemeen, overheid: afvalstoffen, niet zijnde huishoudelijke afvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen. ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=bedrijfsafvalstoffen

bedrijfsafvalstoffen

milieurecht: afvalstoffen, niet zijnde huishoudelijke afvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/bedrijfsafvalstoffen

Bedrijfsafvalstoffen

De in een bedrijf vrijkomende stoffen (materialen), die voor de houder nauwelijks of geen waarde hebben en waarvan deze zich wil ontdoen (Wet Milieubeheer, Hfdst. 1, art. 1.1). Uitgezonderd zijn: (1) radioactief afval, (2) gevaarlijk afval dat is gemeld aan het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen, (3) bouw- en sloopafval, (4) verbrandingsresten uit eig...
Gevonden op http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?conceptid=2674
Geen exacte overeenkomst gevonden.