Zoek op

Bekroonen

Let op: Spelling (deels) uit 1864: [bedrijvend werkwoord] [gelijkvloeiend] (ik bekroonde, heb bekroond), eene kroon opzetten; [figuurlijk] den prijs toekennen; bekransen.
*...KROONING, v. (-en), het bekroonen; toekenning van een prijs.
*...KROONER, m. (-s). ...STER, v. (-s).
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0005.htm

Bekroonen

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Bekroonen``] In het algemeen aan eenige onderlaag een bovenstuk geven; in militairen zin wordt het woord bijv. in de volgende verbindingen gebezigd: eene hoogte met troepen B., - een mijntrechter B. Zie Mijnen - den bedekten weg B. Zie Vestingoorlog - de bres B. Zie Vestingoorlog - ...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0003.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.