Zoek op

benchmarking

financiële zaken: Engels: vergelijken van prestaties van een organisatie (een onderneming, een non-profit instelling zoals ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=benchmarking

benchmarking

Het gebruik van systematische methoden om het eigen korps te vergelijken met andere gelijkaardige korpsen (of zelfs met andere (non-) profitorganisaties op het vlak van resultaten EN processen. De bij de andere organisaties gedetecteerde ‘goede praktijken’ kunnen vervolgens in het eigen korps worden geïntroduceerd om de eigen werking (sneller)...
Gevonden op http://users.pandora.be/dirk.van.aerschot/vlaamsbrabant/documenten/voorafga

Benchmarking

DEFINITIE - Het proces van (doorlopend) meten en vergelijken van de performance van een organisatie met andere marktpartijen om de organisatie te helpen haar operationele doelstellingen te bepalen.
OMSCHRIJVING - Om te kunnen benchmarken moet men beschikken over dezelfde informatie van verscheidene bedrijven om deze met elkaar te vergelijken....
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10074

Benchmarking

Vergelijking van de werkwijze van een bedrijf met de werkwijze van een of meer andere bedrijven, die voor een bepaald onderwerp een goede naam hebben.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10179

Benchmarking

Vergelijken van bedrijfsprocessen of kengetallen met bedrijven die gelden als best presterend met betrekking tot deze processen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10198

Benchmarking

Het doorlopende en systematische proces van het afmeten van producten, diensten en processen tegen de sterkste concurrenten.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10441

Benchmarking

Het vaststellen van resultaten op een objectieve en verifieerbare wijze.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10709

Benchmarking

Oorspronkelijke betekenis: jezelf vergelijken met de benchmark (= ‘best in class‘). Benchmarking is een gestructureerde meting van gegevens, afkomstig van processen, diensten of producten-resultaten van een organisatie of individu. Daarbij staat vergelijking met de prestaties van andere zorgorganisaties of zorgverleners (de benchmark) centraal....
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11110

Benchmarking

Het vergelijken van bedrijven uit dezelfde bedrijfstak als continu proces, om systematisch de prestatiekloof ten opzichte van de nummer één in de bedrijfstak te sluiten (dat wil zeggen de -œbest practice- te bereiken). De maatstaf voor de vergelijking is de benchmark, die als vastgelegde referentiewaarde bepaald wordt door middel van analyse v...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11317

Benchmarking

Methode om de prestaties van verschillende ondernemingen binnen een bedrijfstak met elkaar te vergelijken. Winst- en omzetcijfers op zichzelf zeggen niet alles, het gaat erom hoe de concurrentie het doet. Inmiddels ook door de overheid gehanteerd (Economische Zaken). Een analyse-methode waarbij je jouw bedrijfsprocessen gaat vergelijken met bedrijf...
Gevonden op http://www.floor.nl/management/benchmarking.html

Benchmarking

Een continu en systematisch proces waarbij producten en werkwijzen van organisaties vergeleken worden met die van de best presterende organisatie op dat gebied, ten einde de eigen bedrijfsvoering te kunnen verbeteren.
Gevonden op http://www.inkoopvandaag.nl/inkoopwiki/12-benchmarking

Benchmarking

Prestatievergelijking: een organisatie vergelijkt de eigen prestaties met die van een soortgelijke organisatie (concurrentieoverwegingen).
Gevonden op http://www.ru.nl/mercator/trainingen_workshops/begrippen/vm/begrippenlijst_

Benchmarking

Methode van systematische vergelijking van processen en-of resultaten tussen twee of meerdere organisaties om te leren van uitstekende praktijken. Een interne kwaliteitsploeg is belast met de invoering van de goede praktijk, aangepast aan de eigen organisatie.Men kan verschillende soorten benchmarking onderscheiden:· Interne benchmarking
Gevonden op http://www.wvg.vlaanderen.be/juriwel/nieuws/vr/pdf/glossarium.pdf

Benchmarking

Het vergelijken van prestaties van organisaties met de (beste) prestaties in de branche.
Gevonden op www.igz.nl
Geen exacte overeenkomst gevonden.