Zoek op

betalingsverkeer

grondbegrip: alle betalingen, nodig om de gekochte goederen en diensten te kunnen betalen, vormen samen het betalingsverkeer. ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=betalingsverkeer

Betalingsverkeer

Onder betalingsverkeer wordt verstaan de organisatie van de betalingen. Een betaling houdt in: het leveren van een overeengekomen prijs voor geleverde goederen of diensten. In de verre geschiedenis vonden betalingen plaats in de vorm van ruilhandel. Het ruilen op de markt werd op een gegeven moment vervangen door het ruilen van goederen tegen een ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Betalingsverkeer

Betalingsverkeer

Het betalingsverkeer komt tot stand door het verrichten van betalingen (met geld) voor goederen en diensten. De stroom van geld tussen consumenten, bedrijven, tussenpersonen en banken die ontstaat bij betalingen, vormt het betalingsverkeer. Betalingen kunnen chartaal (met contant geld), via een betaalpas of via een girale transactie plaatsvinden. D...
Gevonden op http://www.betaalvereniging.nl/verklarende-woordenlijst/

Betalingsverkeer

Het geheel van inkomende en uitgaande betalingen als gevolg van economische of financiële transacties in een bepaalde economie. Het betalingsverkeer verloopt zowel manueel als elektronisch. Het aandeel van elektronische verrichtingen (met giraal geld*) in het betalingsverkeer wordt steeds groter.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10365

Betalingsverkeer

Geldstroom die in een land of tussen verschillende landen ontstaat door het verrichten van betalingen omdat er goederen of diensten zijn geleverd, couponrente of dividend moet worden betaald of effecten zijn gekocht of verkocht.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/betalingsverkeer

betalingsverkeer

alle betalingen, nodig om de gekochte goederen en diensten te kunnen betalen, vormen samen het betalingsverkeer. Men onderscheidt het binnenlands en buitenlands betalingsverkeer.
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip01.htm

betalingsverkeer

alle betalingen, nodig om de gekochte goederen en diensten te kunnen betalen, vormen samen het betalingsverkeer. Men onderscheidt het binnenlands en buitenlands betalingsverkeer.(uit: begrippenlijst economie, 2002)
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm

betalingsverkeer

Gebruikt voor: elektronisch betalen Meer specifiek: betaalmiddelen geldautomaten Minder specifiek: geldmarkt Zie ook: witwassen
Gevonden op https://thesaurus.politieacademie.nl/Thesaurus/Term/826
Geen exacte overeenkomst gevonden.