Zoek op

bioremediatie

bioremediatie zelfst.naamw. [milieukunde] het verminderen of oplossen van een ecologisch probleem met inzet van levende organismen   Voorbeeld: `Schimmels en bacteriën spelen een grote rol bij bioremediatie. ` Bron: Wikiwoordenboek - bioremediatie. Spelling'bioremediatie' komt ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/bioremediatie

Bioremediatie

Bioremediatie kan gedefinieerd worden als om het even welk proces dat micro-organismen, paddenstoelen, groene installaties of hun enzymen gebruikt om het natuurlijke milieu dat door verontreinigende stoffen werd veranderd terug tot zijn originele staat te komen. Bioremediatie kan om specifieke grondverontreinigende stoffen aan te vallen, zoals deg...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Bioremediatie

Bioremediatie

Het gebruik van micro-organismen om vervuilde grond of vervuild water te zuiveren.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10196

bioremediatie

Def.: de biologische behandeling van afvalwater en slib, door de afbraak van organische stoffen en koolwaterstoffen tot koolstofdioxide en water te veroorzaken.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Bioremediatie

De biologische behandeling van afvalwater en slib, door de afbraak van organische stoffen en koolwaterstoffen tot koolstofdioxide en water te veroorzaken.
Gevonden op http://www.lenntech.nl/water-begrippenlijst.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.