Zoek op

Bipolariteit

Bipolariteit (bijvoeglijk naamwoord: bipolair, letterlijk "tweepolig") is een term die twee tegengestelde uitersten aanduidt en die in verschillende contexten voorkomt. == Elektriciteitsleer == Zo wordt in de elektriciteitsleer met bipolariteit bedoeld dat in een elektrisch circuit twee uiteinden (polen) aanwezig zijn waartussen een potentiaalve.....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Bipolariteit

Bipolariteit

Ook `Tweepoligheid`. Een beantwoordingsmogelijkheid bij marktonderzoek waarbij de ondervraagde een keuzemogelijkheid heeft uit twee tegengestelde antwoorden. De intensiteit van zijn antwoord blijkt uit de plaats op een schaal waar hij zijn antwoord weergeeft. Tussen ja en nee zijn veel variabelen mogelijk. Zie ook `Semantische differentiaal, Schale...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.