Zoek op

Boddenkust

Kustvorm waarbij voor de kust grillig gevormde eilanden liggen. Deze eilanden bestaan uit door de ijstijden ge(ver)vormd materiaal. Het gaat dan om eind- of grondmorenemateriaal, bijvoorbeeld keileem.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_brd.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.