Zoek op

Bodemdaling

Bodemdaling, bodemverzakking of subsidentie is het zakken van het niveau van de bodem ten opzichte van een vast referentiepunt, bijvoorbeeld het Normaal Amsterdams Peil (NAP). Het is een vorm van bodembeweging. Het tegenovergestelde van bodemdaling is bodemrijzing (of bodemstijging). == Bodemdaling als gevolg van gaswinning == Als gevolg van aardg...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Bodemdaling

Bodemdaling

Daling van het aardoppervlak als gevolg van gas onttrekking waarbij de gasvoerende laag wordt samengedrukt.
Gevonden op http://s07.static-shell.com/content/dam/shell/static/nam/downloads/pdf/mer/

Bodemdaling

Bodemdaling of zakking is de daling van het grondoppervlak door oxydatie, zetting of geologische processen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10142

Bodemdaling

Daling van het maaiveld ten opzichte van N.A.P., ten gevolge van vooral zetting of klink van het bodemmateriaal door oxidatie (veen) en - of verdichting (klei). De grondsoort (veen veel, klei weinig, zand niet) en de mate van ontwatering spelen hierin een voorname rol.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10624

Bodemdaling

De bodem beweegt. De oorsprong van natuurlijke bodembewegingen ligt in het feit dat de aarde voortdurend in beweging is. Zo daalt de bodem in grote delen van Nederland geleidelijk door geologische processen, zoals de daling van het Noordzeebekken. Op andere plaatsen komt de bodem juist omhoog. Vooral in klei- en veengebieden spelen menselijke activ...
Gevonden op http://www.natuurinformatie.nl/ndb.mcp/natuurdatabase.nl/i000331.html

Bodemdaling

Bodemdaling in Nederland

Bodemdaling door aardgaswinning

Bodemdaling door zoutwinning

Bodemdaling door ontwatering

Gevolgen van bodemdaling

Schade aan gebouwen door bodemdaling
Gevonden op http://www.natuurinformatie.nl/ndb.mcp/natuurdatabase.nl/i000879.html

Bodemdaling

[Aardrijkskunde] Daling van het grondoppervlak
Gevonden op https://quizlet.com/83636329/aardrijkskunde-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.