Zoek op

Bogt

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (-en), kromte, kromming, buiging; inham, baai; een weg met -en; de rivier maakt hier -en; - van een gewelf.
~, slechte waar, uitschot; die wijn is -; welk een - van koffij! in de - springen, touwtje springen; [figuurlijk] de voorste zijn, de eerste zijn, den eersten aanval verduren; (ook) aan het groo...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0005.htm

Bogt

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Bogt``] Eene baai van geringe uitgestrektheid
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0003.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.