Zoek op

briefroman

Een roman die geheel is opgebouwd uit brieven, zoals Les Liaisons dangereuses van Pierre Choderlos de Laclos.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/literatuur-internationaal/briefroman

Briefroman

De compositievorm van een boek waarin één persoon zijn belevenissen schrijft aan een vriend of vertrouweling Qua stijl verschilt de compositie niet met de dagboekroman, maar de briefroman doet vaak onnatuurlijker aan Het is niet waarschijnlijk dat iemand lange brieven, inclusief dialogen en toelichtingen, schrijft aan een vriend. Bijvoorbeeld: Di...
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_b.htm

Briefroman

Een briefroman is een benaming voor een roman die vrijwel geheel of uitsluitend bestaat uit gefingeerde correspondentie tussen verschillende figuren of uit brieven van slechts één persoon. Het genre was vooral populair in de 18e eeuw. De precieze ouderdom ervan is moeilijk vast te stellen. Als eerste groots opgezette briefroman zou men Love-Lett...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Briefroman

Briefroman

[Literatuur] Roman in briefvorm die populair werd in de 18de eeuw, het zorgt voor een meervoudig persoonlijk perspectief.
Gevonden op https://quizlet.com/4288200/literair-historische-begrippen-deel-1-bladzijde
Geen exacte overeenkomst gevonden.