Zoek op

Businesscase

Een businesscase is een projectmanagement-term waarin de zakelijke afweging om een project of taak te beginnen beschreven wordt. In de businesscase worden de kosten tegen de baten afgewogen. Vaak wordt aan de hand van de businesscase besloten om wel of niet te starten en-of verder te gaan met een project. Bij grotere projecten zoals de Betuweroute...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Businesscase

Businesscase

Ondernemingsplan, waarin de scope of het doel van de onderneming wordt beschreven in samenhang met onder andere een exploitatiemodel.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10194
Geen exacte overeenkomst gevonden.