Zoek op

buurweg

burenrecht: weg die door verschillende buren als uitweg wordt gebruikt, zonder dat die weg hun eigendom hoeft te zijn. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/buurweg

Buurweg

Let op: Spelling van 1858 een weg, die aan verscheidene buren toebehoort, en niet dan met onderlinge bewilliging mag gesloten worden
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/
Geen exacte overeenkomst gevonden.