Zoek op

CDO

(Collateralized Debt Obligation) Een vorm van een ABS, hierbij worden obligaties en-of andere vastrentende waarden gebundeld. De pool wordt verdeeld in tranches van obligaties, van zeer riskant tot minder riskant. De tranches vormen het onderpand voor nieuwe obligaties die worden doorverkocht aan beleggers.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11080

CDO

Een bundeling van financiele producten, meestal vastrentende waarden. Behoort tot de categorie asset backed securities. CDOs hebben een eindige looptijd en zijn erop gericht beleggingsobjecten te herverpakken.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/cdo

CDO

Collaboration Data Objects; zie windows2000 magazine, jan 01
Gevonden op http://www.ming-automatisering.nl/Definities/

CDO

Collaboration Data Objects, Een API van Microsoft waarmee programma's onderling kunnen communiceren Zie ook: API
Gevonden op http://www.pc-tutorials.nl/computerwoordenboek.php?lijst
Geen exacte overeenkomst gevonden.