Zoek op

Carbonari

De Carbonari (Nederlands: houtskoolbranders of kolenbranders) waren leden van geheime, revolutionaire groepering tijdens de eerste 30 jaar van de 19e eeuw die de eenwording van de Italiaanse gebieden voorstond en daarmee een bijdrage leverde binnen de periode van het Risorgimento (1815-1870). Zij streefden naar de oprichting van een constitutionel...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Carbonari

Carbonari

Let op: Spelling van 1858 eigenlijk kolenbranders; naam van een staatkundig genootschap, dat, zoo veel als bekend geworden is, alle Italiaansche staten, in een bondgenootschap, of gemeenebest, of als constitutionele monarchij, trachtte te vereenigen, en van vreemden invloed te bevrijden; dit genootschap...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

carbonari

vroeger geheim politiek genootschap in Italië (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/carbonari
Geen exacte overeenkomst gevonden.