Zoek op

Colportagewet

financiële zaken: Wet van 7 september 1973 houdende bepalingen tot het tegengaan van misbuik bij verkoop van zaken of diensten ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=Colportagewet

Colportagewet

(Colpw) handelsrecht: wet van 7 september 1973, houdende bepalingen tot het tegengaan van misbuik bij verkoop van zaken of diensten ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/Colportagewet (Colpw)

Colportagewet

Wet die het huis-aan-huis verkopen van goederen en diensten regelt ter bescherming van de consument.
Gevonden op https://www.finler.nl/colportagewet/

Colportagewet

De Colportagewet is een Nederlandse wet die consumenten beschermt tegen agressieve verkoopmethoden. Zo worden de huis-aan-huisverkoop en de verkoop op straat aan regels onderworpen. De consument krijgt bijvoorbeeld acht dagen de tijd om op een overhaast genomen aankoopbeslissing terug te komen. Alleen bij een aankoopbedrag van hoger dan €34,00 e...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Colportagewet

Colportagewet

De Colportagewet beschermt kleinzakelijke-MKB-klanten tegen opdringerige verkoopmethoden. Kleinzakelijke-MKB-klanten kunnen volgens deze wet binnen acht dagen de koop ongedaan maken. Als een kleinzakelijke-MKB-klant gebruikt maakt van de mogelijkheid een colportage-overeenkomst op te zeggen, is hij niet meer verplicht tot het afnemen van het bestel...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10939

Colportagewet

Elementen uit die wet zijn ondermeer: 1) een afkoelingsperiode van 8 dagen;
2) een verplichte legitimatie van de colporteur;
3) een formeel koopcontract, te deponeren bij KvK.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Colportagewet

beschermt de consument tegen opdringerige verkoopmethoden. De consumenten kunnen volgens deze wet binnen een bepaalde periode de koop ongedaan maken.
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip07.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.