Zoek op

Commercialisering

Commercialisering is het sociale proces waarbij goederen en diensten in toenemende mate worden uitgebaat vanuit een winstoogmerk in plaats van voor eigen gebruik of op basis van wederkerigheid. Het in de markt zetten van een nieuw product wordt ook wel commercialisering genoemd. Naast individuele producten kunnen ook hele samenlevingen commerciali...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Commercialisering

Commercialisering

[Aardrijkskunde] De overschakeling van zelfverzorgende naar commerciële landbouw
Gevonden op https://quizlet.com/114754080/aardrijkskunde-h4-flash-cards/

commercialisering

[Maatschappijwetenschappen] waarbij in de hele maatschappij winst voorop staat
Gevonden op https://quizlet.com/12904889/mw-inl-hoofdstuk-2-benaderingswijzen-van-maats
Geen exacte overeenkomst gevonden.