Zoek op

conjunctuur

(beweging) groei en conjunctuur: De versnellingen en vertragingen in het groeitempo van het nationaal product heten de conjunctuur. ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=conjunctuur (beweging)

conjunctuur

economie: golfbeweging in de economische activiteit van een land/groep landen. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/conjunctuur

conjunctuur

de conjunctuur zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [kɔɲʏŋkˈtyr] Verbuigingen:   conjunc|turen (meerv.) toestand van de economie Voorbeeld:   `hoogconjunctuur` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'conjunctuur' komt voor in de Woord...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/conjunctuur

Conjunctuur

Zie Conjunctuurbeweging voor uitleg van het begrip `Conjunctuur`.
Gevonden op https://www.finler.nl/conjunctuur/

CONJUNCTUUR

1) Economische golfbeweging 2) Economische toestand 3) Niveau van de maatschappelijke welvaart 4) Samenloop van tijdsomstandigheden 5) Tijdsomstandigheden
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/CONJUNCTUUR/1

Conjunctuur

Conjunctuur of fluctuatie is de verandering van het groeipercentage van de economie of de productie op de korte termijn. De gemiddelde groei over de lange termijn noemen we de trendmatige groei. == Fasen van de conjunctuur == Als de productiegroei vertraagt of zelfs negatief wordt dan spreekt men van een recessie. Als de productie lager is dan de ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Conjunctuur

Conjunctuur

De conjunctuur is de op- en neergang van de economie. Deze op- en neergang komt door de vraag en aanbod naar goederen. Een conjunctuurgolf beslaat gemiddeld een periode van zeven à tien jaar. Binnen een conjunctuur zijn er verschillende fases.
Gevonden op http://valutawijzer.nl/woordenboek/conjunctuur/

conjunctuur

het verloop van de economie
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

Conjunctuur

De op- en neergaande beweging van de economie binnen een periode van vijf tot tien jaar. Doorgaans kunnen de volgende fases worden onderscheiden: opleving, hoogconjunctuur, recessie en depressie.

Gevonden op http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?conceptid=198

conjunctuur

samentrekkende invloedrijke omstandigheden
Jaar van herkomst: 1591 (WNT kloek I )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Conjunctuur

Let op: Spelling van 1858 de tijdsomstandigheid; de omstandigheid in het algemeen
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Conjunctuur

Golfbeweging in de hoogte van het nationaal inkomen als gevolg van de veranderende vraagfactoren. ( > economie)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/conjunctuur.htm

Conjunctuur

Golfbeweging in de economische activiteit, ook wel de actuele stand van zaken in een nationale economie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10353

Conjunctuur

Samentreffende invloedrijke omstandigheden die tot substantiële bewegingen leiden in de economische activiteit.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10374

Conjunctuur

Tijdsomstandigheden die van invloed zijn op vraag en aanbod
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10429

Conjunctuur

Golfbeweging in de economische activiteit, ook wel de actuele stand van zaken in een nationale economie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10768

Conjunctuur

golfbeweging in de hoogte van het nationaal inkomen als gevolg van veranderende vraagfactoren.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10872

Conjunctuur

Golfbeweging in de economie. Als het goed gaat, spreken we van hoogconjunctuur. De werkloosheid is dan laag en er wordt veel geld uitgegeven aan luxeartikelen. De omgekeerde situatie heet laagconjunctuur. Op de lange termijn wisselen goede periodes af met minder goede periodes
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11024

conjunctuur

samentrekkende invloedrijke omstandigheden (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/conjunctuur

Conjunctuur

Golfbeweging in de economische activiteit van een land-groep landen. Het zijn de elementen die de economische situatie uitmaken van een sector, een bedrijfstak, een streek of een land.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/conjunctuur

Conjunctuur

Het geheel van economische activiteiten in een land
Gevonden op http://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?title=Begrippenlijst

Conjunctuur

Golfbewegingen in onze economie, tot uitdrukking komend in fluctuaties in nationaal inkomen, werkgelegenheid, enzovoort.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Conjunctuur

[Geschiedenis] Niveau van industriële activiteit en/of maatschappelijke welvaart
Gevonden op https://quizlet.com/90645984/geschiedenis-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.