Zoek op

consolidatie

financiële zaken, overheid: 1. Een geconsolideerde jaarrekening is een jaarrekening waarin de activa, passiva, baten en ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=consolidatie

consolidatie

rechtspersonenrecht: een geconsolideerde jaarrekening is een jaarrekening waarin de activa, passiva, baten en lasten van ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=consolidatie

consolidatie

ondernemingsrecht: duurzaam maken; zeker stellen. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/consolidatie

consolidatie

rechtspersonenrecht: een geconsolideerde jaarrekening is een jaarrekening waarin de activa, passiva, baten en lasten van ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/consolidatie

consolidatie

de consolidatie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [kɔnsoli'da(t)si] Verbuigingen:   consolidatie|s (meerv.) 1) samenvoeging tot één balans van activa, passiva, baten en lasten van verschillende onderdelen van een of meer organisaties 2) omvorming va...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/consolidatie

CONSOLIDATIE

1) Samenvoeging 2) Verharding 3) Versterking 4) Versteviging
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/CONSOLIDATIE/1

Consolidatie

Let op: Spelling van 1858 gronding, bevestiging (van uitgezette gelden), Consolideren, gronden, begronden, verzekeren, dekken. Geconsolideerde schulden of fondsen zijn dezulke, voor welker interessen zekere staatsinkomsten aangewezen zijn; bij gevolg, gedekte schulden
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Consolidatie

Consolidatie is de afname van het (gesteente)volume en toename van de dichtheid van een afzetting ten gevolge van toegenomen uitwendige druk en-of onttrekking van vloeistof of gas
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10142

Consolidatie

Bundelen van transportstromen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10441

Consolidatie

het samenvoegen van balansen van zogenaamde moeder- en dochterondernemingen, ter versteviging van de machtspositie op de markt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10872

consolidatie

Syn.: K0-consolidatie ; Isotrope consolidatie Def.: het proces van uitpersen van water uit de poriën van het korrelskelet van slecht water doorlatende, samendrukbare grond onder invloed van een belastingverhoging tengevolge waarvan een volumeverkleining (meestal zetting) zal optreden. De vervorming treedt niet instantaan op, maar ver...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

consolidatie

Syn.: versteviging Def.: het proces waarbij een geleidelijke toename van de korrelspanningen in de grond optreedt door een afname van de waterdruk. Toelichting: Het volume van de grond neemt hierdoor af.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

Consolidatie

Bundelen van transportstromen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11075

Consolidatie

Boekhoudkundige integratie van een dochterbedrijf in de boekhouding van de moeder. Gebeurt gewoonlijk pas bij een belang van 50% of meer.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/consolidatie

Consolidatie

Consolidatie wordt vaak bij `baggerspecie` of slib toegepast, namelijk het indikken van deze mengsels door het water ervan te verwijderen.
Gevonden op http://www.vliz.be/vmdcdata/faq/keywords.php

consolidatie

is het omzetten van vlottende schuld in vaste schuld. Dit betekent dat de overheid de staatsschuld minder snel gaat aflossen.
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip09.htm

consolidatie

is het omzetten van vlottende schuld in vaste schuld. Dit betekent dat de overheid de staatsschuld minder snel gaat aflossen.(uit: begrippenlijst economie, 2002)
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm

Consolidatie

De term consolidatie verwijst naar verschillende begrippen: Consolidatieschuld: Het vervangen van een schuld door een andere schuld. Een lening of andere schuld kan veranderd worden in looptijd, men kan er een halflange of langlopende schuld van maken. Dit gebeurt meestal bij overheidsschuld. Men spreekt over directe consolidatie wanneer men vrijwi...
Gevonden op https://www.encyclopex.com/consolidatie/
Geen exacte overeenkomst gevonden.