Zoek op

Constraint

[databases] - Een constraint in een database is een vastgelegde voorwaarde, bedoeld om de integriteit of logica van de opgeslagen gegevens te bewaken. Een constraint zorgt er voor dat er een foutmelding wordt gegeven als de betreffende regel overtreden dreigt te worden. == Tabel-constraint == Vorm: == Kolom-constraint == Vo...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Constraint_(databases)
Geen exacte overeenkomst gevonden.