Zoek op

Contactlijm

Synthetische lijm in een oplosmiddel dat eerst moet verdampen voor u de te lijmen delen samenbrengt. Sommige soorten zijn tixotroop (trekken geen draden); ook montagekit is een soort con-tactlijm.
Gevonden op http://klus-info.nl/klus-woordenboek

Contactlijm

Contactlijm is een lijm die blijvend elastisch is (thermoplast). Het bestaat meestal uit een mengsel van nafta (aardolie), cyclohexaan en butanon (methylethylketon - MEK). De lijmverbinding komt tot stand door eerst de substraten (oppervlakten) met lijm te bestrijken. Na het verdampen van de oplosmiddelen ontstaat er een lijmfilm die bijna droog i...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Contactlijm
Geen exacte overeenkomst gevonden.