Zoek op

Contribution

In het Engelse verzekeringsrecht aan de verzekeraar toekomend recht een bijdrage van een proportioneel deel van een door hem aan de verzekerde uitgekeerde schadevergoeding te vorderen van (een) andere verzekeraar(s) die hetzelfde object of belang tegen hetzelfde gevaar had(den) verzekerd. Soms bevatten de polissen bepalingen, volgens welke de verze...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Contribution

In het Engelse verzekeringsrecht aan de verzekeraar toekomend recht een bijdrage van een proportioneel deel van een door hem aan de verzekerde uitgekeerde schadevergoeding te vorderen van (een) andere verzekeraar(s) die hetzelfde object of belang tegen hetzelfde gevaar had(den) verzekerd.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.