Zoek op

corpus

financiële zaken: Latijn: lichaam. De aflossingswaarde van een obligatie zonder de rente. ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=corpus

corpus

bankrecht: Latijn: aflossingswaarde van een obligatie zonder de rente. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/corpus

corpus

burgerlijk procesrecht: Latijn: lichaam van een dagvaarding of vonnis;verzameling teksten. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/corpus

corpus

vermogensrecht: Latijn: feitelijke machtsuitoefening over een goed als voorwaarde voor bezit. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/corpus

corpus

corpus zelfst.naamw. alle verzamelde werken die bekend zijn op een bepaald gebied    Voorbeeld: `Dit is het corpus van het Middelnederlands van de dertiende eeuw. ` Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'corpus' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taal...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/corpus

CORPUS

1) Body 2) Deel van een orgel 3) Gegevensbestand 4) Lichaam 5) Lichaam (lat.) 6) Lijf
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/CORPUS/1

corpus

lichaam, lijk
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

corpus

lichaam, rechtspersoon
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

corpus

•alle verzamelde werken die bekend zijn op een bepaald gebied. •lichaam •lijk
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/corpus

Corpus

Een geheel van Samenhangende Inzichten over de Werkelijkheid.
Gevonden op http://psy.cc/psy/wiki/pmwiki.php?n=Begrippen.Corpus

Corpus

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. lichaam; - delicti, voorwerp waarmede eene misdaad, een wanbedrijf of eene overtreding is begaan; het gestolene; - juris, het romeinsche recht (wetboek van keizer Justinianus).
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0006.htm

corpus

begrensde verzameling teksten - Jaar van herkomst: 1976 (GVD )
lichaam - Jaar van herkomst: 1553 (WNT architect Suppl )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Corpus

Onder corpus verstaan we de aflossingswaarde van een obligatie zonder de rente. ( > beleggen > algemene terminologie)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/corpus.htm

corpus

uitbeelding van een lichaam, gewoonlijk dat van Christus, maar mogelijk ook van de overledene zelf.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10134

corpus

Beeld van Christus, hangend aan een kruis. Wordt ook zonder kruis aan de muur bevestigd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10695

Corpus

lichaam(gedeelte). Ook mediaan gedeelte op de epididymus.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10729

Corpus

Lichaam..
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10765

Corpus

Aflossingswaarde van een obligatie zonder de rente.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10783

Corpus

(l). Lichaam. Ook het lichaam van een wettekst
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

corpus

lichaam
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10954

Corpus

Corpus is de aflossingswaarde van een obligatie exclusief de rente.
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Corpus

corpus

verzameling teksten (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/corpus

Corpus

Aflossingswaarde van een obligatie zonder de rente. Corpus is een latijns woord wat vrij vertaal
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/corpus
Geen exacte overeenkomst gevonden.