Zoek op

credit

financiële zaken: Engels: balans; tegoed. - Zie ook: ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=credit

credit

het credit zelfst.naamw.Uitspraak:   ['kredɪt] wat je moet betalen Voorbeeld:   `Rechts is de creditzijde van de balans, daar staan de schulden.`Antoniem:   debet Synoniem:   schuld © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'cred...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/credit

CREDIT

1) Balanspassiva 2) Bankterm 3) Boekhoudkundig begrip 4) Boekhoudkundige term 5) Boekhoudterm 6) Erkenning 7) Financiële term 8) Handelsterm 9) Krediet 10) Passiva 11) Passiva op een balans 12) Schuld 13) Schuld van een bank 14) Tegoed
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/CREDIT/1

credit

neemt men voor waar aan (in een proces)
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

Credit

Credit is een financieel en boekhoudkundig begrip. Het komt van het Latijnse credere dat geloven of toevertrouwen betekent. Het is de tegenhanger van debet en wijst op een afname. Op het credit van een rekening boeken heet crediteren. In het dubbel boekhouden zijn de opbrengstenrekeningen typische creditrekeningen. De kosten worden erop gecreditee...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Credit

credit

kolom in de boekhouding waar de bedragen staan die bij de rekening komen
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

Credit

Let op: Spelling (deels) uit 1864: (mv. CREDUNT, (in den koophandel.) te goed, regterzijde in het grootboek.
~EREN, [bedrijvend werkwoord] [gelijkvloeiend] (ik crediteerde, heb gecrediteerd), op vertrouwen geven, borgen, leenen; te goed schrijven, posten op de creditzijde boeken.
~EUR, m. (-en), schuldeischer.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0006.htm

Crédit

Let op: Spelling van 1858 (waarvan de toon op de eerste syllabe valt), is in het koop-mansboek deregterbladzijde, waarop men aanteekent, wat men ontvangen heeft; daarentegen bevat de andere zijde het debet, of het geen men uitgegeven heeft
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Credit

Verbastering van 'European Credit'; de internationale eenheid waarmee de studiebelasting in het in het hoger onderwijs gemeten wordt (European Credit Transfer System). (bron)
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11103

credit

wat verschuldigd is, wat is toevertrouwd (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/credit

Credit

De passiefzijde of rechterzijde van de balans. Op deze zijde staan de schulde, de passiva, en het eigen vermogen van de onderneming.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/credit

Credit

Rechterzijde van de balans of een grootboekrekening {Bedrijfsadministratie} (de r van rechterzijde zit in het woord credit). De tegenhanger is debet.
Gevonden op http://www.fons-vernooij.nl/bb-site/index.html

Credit

Rechterzijde van de balans of een grootboekrekening {Bedrijfsadministratie} (de r van rechterzijde zit in het woord credit). De tegenhanger is debet.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Credit

Synoniemen: Schuld, Schulden - Wat een bedrijf schuldig is, de rechterzijde van de balans
Gevonden op https://www.gratis-cursus-boekhouden.nl/Begrip/credit?goback=%2fDefinition%
Geen exacte overeenkomst gevonden.