Zoek op

Darmperforatie

het ontstaan van een opening in de darmwand, waardoor de inhoud in de buikholte kan weglekken
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10733

Darmperforatie

Een darmperforatie kan optreden tijdens een buikverwonding, als complicatie bij een darmverstopping en ten gevolge van een ziekte (ziekte van Crohn, tumoren enz.).
Gevonden op http://www.gezondheidsplein.nl/medisch-woordenboek/letter/d
Geen exacte overeenkomst gevonden.