Zoek op

deësis

Frontaal afgebeelde Christus die geflankeerd wordt door een afbeelding van Maria rechts van Hem, en Johannes de Doper links van Hem, beiden met hun handen en hun lichaam in aanbidding neigend richting Christus. De Deësis komt veel voor in de Byzantijnse kunst en in de kunst van het huidige Oosterse Christendom.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/kunst-tot-de-renaissance/deesis

Deesis

Een heftige smeekbede aan goden of mensen
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_d.htm

Deësis

Deësis (Grieks: δέησις) betekent eigenlijk gebed, smeekbede of aanbidding en het is de benaming van een christelijke voorstelling van drie figuren die vaak voorkomt in de gebruikelijke iconografie van de oosterse kerken. De voorstelling toont Christus op een troon als de ultieme rechter. Hij houdt een Bijbel, open of gesloten, in de linkerh...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Deësis

Deësis

Van het Griekse woord voor ‘smeekbede’. De voorstelling van Christus tronend tussen de Maagd Maria en Johannes de Doper, vaak voorkomend op Byzantijnse mozaïeken en afbeeldingen van het Laatste Oordeel (15-2: ‘Laatste Oordeel’ Hubert en Jan van Eyck). Dit heeft betrekking op de rol van Maria en Johannes de Doper als middelaars voor het men...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10443

Deësis

Gr., verzoek, bede: weergave van de tronende Christus, als wereldheerser of -rechter, tussen Maria en Johannes de Doper, die beiden voorspraak doen.
Gevonden op http://www.stedentipsvoortrips.nl/glossarium/termen.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.